Waarom worden rekeningen na een overlijden geblokkeerd?

3 juli 2024

Het antwoord in onze nieuwste infofiche!

Wanneer een geliefde overlijdt, komt er veel op je af. Eén van de dingen die je moet regelen, is het melden van het overlijden aan de bank(en) waar de overledene rekeningen had. Dat kan je meteen doen als je weet waar de overledene rekeningen had. Weet je het niet zeker? Geen paniek. De notaris kan via een opzoeking een lijst bekomen van alle bankinstellingen waar de overledene rekeningen had. 

De melding van het overlijden is belangrijk omdat de bank de rekeningen kan blokkeren. De rekeningen worden pas gedeblokkeerd van zodra er zekerheid is over wie de erfgenamen precies zijn. Hiervoor heb je een attest of akte van erfopvolging nodig.

Is er een onroerend goed in de erfenis? Dan zullen de erfgenamen ook een akte van onroerende erfopvolging nodig hebben. Dit hebben ze nodig als ze zelf over het goed willen beschikken, denk maar aan een verkoop.

In onze heldere infofiche vind je alles wat je moet weten.  

Bron: Fednot