pm

Officiële persmededeling

Vroeger nadenken over later

2 april 2014

Door een verbetering van de levensomstandigheden en van de medische wetenschap, leven de meeste mensen een dertig jaren langer en dit, meestal in goede gezondheid. Studies tonen aan dat hoe beter men zich op die periode voorbereid, hoe meer kans er is dat men ze gelukkiger doorbrengt.

50+ MAAK PLANNEN!

Volgens een peiling van IPSOS in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, praten twee Belgen op drie nochtans niet over hun oude dag… Zelfs als negen Belgen op tien, ongeacht hun leeftijd, geslacht of sociaal milieu, vinden dat ze er naar moeten streven om gezond te blijven, om voldoende inkomsten te hebben, om vrije tijd te hebben.. Het wordt dus tijd dat ze zich daarop voorbereiden met hun familie en hun naasten.
Deze campagne van de Koning Boudewijnstichting, met de steun van de FOD Sociale zekerheid, de Rijksdienst voor Pensioenen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft als doel om praktische aanbevelingen en suggesties te doen die aanzetten tot de dialoog met uw omgeving. Meer info op de website www.maakplannen.be.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat