(Ver)bouwen in coronatijden : wat met mijn omgevingsvergunning ?

4 mei 2020

Om je verbouwingsdromen waar te maken, heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor moet je naar de gemeente of een andere overheidsinstantie. Niet simpel nu veel overheidsdiensten achter gesloten deuren werken. Wat gebeurt er met je vergunningsaanvraag tijdens de coronacrisis? En wat als je verkregen vergunning vervalt tijdens de coronamaatregelen?

Vergunningen en meldingen

Om te (ver)bouwen, je handelsactiviteit uit te breiden, een extra kamer bij te maken… moet je vaak een vergunning aanvragen bij de overheid. Dat kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook de provincie of de Vlaamse overheid. Voor sommige handelingen volstaat een melding bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van kleine werken aan je woning, zoals het aanleggen van een vijver. Bij het behandelen van vergunningsaanvragen of meldingen zijn de overheden ertoe gehouden om welbepaalde procedures binnen een vastgelegde termijn te doorlopen. Ze moeten hierbij verschillende procedurestappen respecteren. Zo moeten vergunningsaanvragen binnen een bepaalde termijn behandeld worden. Daarnaast moeten ook bepaalde verplichtingen worden gerespecteerd, bijvoorbeeld de organisatie van een openbaar onderzoek en het inwinnen van adviezen.

Kan de overheid op dit ogenblik nog beslissen over mijn vergunningsaanvraag?

Dat hangt af van je concreet dossier. Bij sommige dossiers moet de overheid verplicht bepaalde stappen ondernemen, bijvoorbeeld een openbaar onderzoek organiseren of advies inwinnen. Door de coronamaatregelen kan de betrokken overheid deze stappen moeilijker of helemaal niet uitvoeren. Het uitgangspunt is daarom dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden. Hier zal je dus mogelijk wat meer geduld aan de dag moeten leggen.

Heeft de overheid alle elementen om te kunnen beslissen, dan zal ze zo snel mogelijk de nodige stappen uitvoeren zodat je als aanvrager, beroepsindiener en burger verder kan met je plannen.

Wil je meer informatie over de verschillende verlengingstermijnen? Klik dan hier.

Wat als mijn vergunning vervalt tijdens de coronacrisis?

De geldigheidsduur van je vergunning zal automatisch verlengd worden. Zo hoef je niet te vrezen dat de plannen waarvoor je een vergunning had aangevraagd, in het water vallen omdat je vergunning vervallen is. De termijn van verlenging hangt af van de aard van je omgevingsvergunning: van onbepaalde duur of van tijdelijke aard.

De geldigheidsduur van omgevingsvergunningen en meldingen van onbepaalde duur die zouden verstrijken van 20 maart 2020 tot en met 31 december 2020, wordt automatisch met zes maanden verlengd. Dit betekent dat de termijn waarbinnen je de vergunning effectief moet uitvoeren (bv. het vergunde gebouw oprichten), met zes maanden verlengd wordt.

De geldigheidsduur van tijdelijke omgevingsvergunningen en -meldingen of van omgevingsvergunningen op proef, uiterlijk verleend op 24 april 2020, die zou verstrijken van 20 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020, wordt automatisch met drie maanden verlengd.

Opgelet: Deze regels gelden niet voor de opmaak van verkavelingsvergunningen.

 

Bron: Fednot