Vastgoed kopen? Dek jezelf in

8 april 2019

Denk aan de opschortende voorwaarde

Stel je even voor: je koopt vastgoed of een stuk grond. De verkoopovereenkomst is keurig getekend. Maar … wanneer puntje bij paaltje komt, krijg je geen lening van je bank. Een financiële ramp? Niet als de overeenkomst een opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van krediet bevat. Jammer genoeg is dat niet altijd het geval. Onze tip: controleer altijd of die voorwaarde in het contract staat.

Onderteken je een verkoopovereenkomst? Dan ben je gebonden. Maar bij een verkoop moet je uiteraard ook rekening houden met je lening en de administratieve procedure die ermee gepaard gaat. Eerst bespreek je de kredietvoorwaarden van de verschillende banken. Daarna moet de bank nog je kredietaanvraag goedkeuren. Dat kan een aantal weken duren. Terecht voel je je wat ongemakkelijk om een verkoopovereenkomst te tekenen zonder die 100 % zekerheid van de bank. De opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van krediet biedt een oplossing.

Hang een vangnet
Een opschortende voorwaarde heeft tot gevolg dat de verbintenissen uit de verkoopovereenkomst worden opgeschort tot een bepaalde voorwaarde vervuld is. Deze voorwaarde moet afhankelijk zijn van een toekomstige en onzekere gebeurtenis. Een krediet verkrijgen is zo’n onzekere gebeurtenis: als koper heb je geen vat op de beslissing van de bank. Heb je uiteindelijk het krediet in handen? Dan is de voorwaarde vervuld. De verkoopovereenkomst kan uitgevoerd worden. Krijg je géén krediet? Dan gaat de verkoop simpelweg niet door. 

De notaris helpt
De notaris die een verkoopovereenkomst opstelt, houdt altijd rekening met de opschortende voorwaarde en de correcte formulering ervan. Let wel: de verkoper van het goed kan kiezen om niet met een opschortende voorwaarde te werken. De verkoper geeft dit dan expliciet aan. Wil je geen enkel risico lopen? Vraag dan altijd aan de verkoper of de  vastgoedmakelaar om een opschortende voorwaarde in te lassen in de verkoopovereenkomst.

Voorzie voldoende tijd
Let ook op de afgesproken termijn. Je moet voldoende tijd hebben om je financiering bij de bank rond te krijgen. En eventuele vertragingen in het kredietdossier op te vangen door de opschortende voorwaarde. Twijfel je? Vraag dan aan de vastgoedmakelaar of verkoper om de termijn van de voorwaarde te verlengen.

Bron: Fednot