Vanaf 2022 is een EPC ook verplicht voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

28 oktober 2019

Uiterlijk tegen 1 januari 2020 moet elk appartemensgebouw beschikken over een EPC (energieprestatiecertificaat) van de gemeenschappelijke delen. Kopers of huurders krijgen zo een idee van de energiezuinigheid van het hele gebouw. Bovendien is het EPC van de gemeenschappelijke delen een hulpmiddel om eigenaars te informeren over de stappen die ze best kunnen zetten bij een toekomstige energiezuinige renovatie. Energiedeskundigen kunnen vanaf 2020 een EPC opmaken.

Meer dan één derde van de Vlaamse gezinnen wonen op appartement. Vaak zijn dat naoorlogse appartementsgebouwen die niet aangepast zijn aan de huidige normen op vlak van energiezuinigheid. Een grondige renovatie is vaak nodig en die komt er maar op initiatief van de algemene vergadering van mede-eigenaars.

Wat zijn ‘gemeenschappelijke delen’ van een appartementsgebouw?
De gemeenschappelijke delen van een appartemensgebouw zijn in elk geval het dak, de buitenmuren en de vloer. Ook de ramen, de deuren en de verlichting van de gemeenschappelijke binnenruimtes (zoals de trappenhal, de gangen en andere gedeelde ruimtes) behoren daarbij. Tot de gemeenschappelijke delen behoren ook collectieve installaties voor verwarming en de productie van warm water zoals de installaties in een stooklokaal.

Deadline: 1 januari 2022
Een EPC voor de gemeenschappelijke delen laten opmaken is niet vrijblijvend. Uiterlijk tegen 1 januari 2022 moet elk appartemensgebouw over zo’n EPC beschikken. Voor de nieuwbouwappartementen is het EPC van de gemeenschappelijke delen verplicht tien jaar nadat de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt.

Als bij controle blijkt dat er geen EPC voor de gemeenschappelijke delen aanwezig is, kan de eigenaar van het appartemensgebouw of de vereniging van mede-eigenaars een boete krijgen.

Vanaf 2020 kunnen mede-eigenaars beroep doen op een energiedeskundige met oog op het opstellen van een EPC voor gemeenschappelijke delen. Concreet krijgen de mede-eigenaars dus twee jaar tijd om te voldoen aan deze verplichting.

Hoe begin je daar aan?
Het is voor mede-eigenaars van appartementen geen eenvoudige zaak om te weten hoe je een gebouw energiezuinig maakt. Daarom heeft het Vlaams Energieagentschap een handig stappenplan ontwikkeld voor de gebouwbeheerder(s) van een appartementsgebouw.

Het EPC voor de gemene delen en de EPC van de appartementen zelf vullen elkaar aan. Bovendien geeft het EPC ‘gemene delen’ niet enkel informatie over de energetische staat van de gemeenschappelijke delen, maar ook praktische aanbevelingen over de werkzaamheden die prioritair zijn. Zo weten mede-eigenaars wat nog moet gebeuren om het gebouw energiezuinig te maken. Ze kunnen daarmee efficiënter aan de slag. 

Bron: Fednot