pm

Officiële persmededeling

Steeds meer Belgen verwerpen een erfenis

19 augustus 2021

De voorbije 12 maanden hebben ruim 46.000 Belgen een erfenis zonder kosten verworpen voor een notaris om te vermijden dat ze de schulden van de overledene zouden moeten betalen. Dat aantal stijgt.

Maandelijks zijn er nu 3.851  Belgen die een nalatenschap verwerpen om te verhinderen dat ze opdraaien voor de schulden van de overleden persoon. Dat aantal stijgt. Immers, in het voorgaande jaar (van begin augustus 2019 tot eind juli 2020) stond de teller op 3.212 verwerpingen per maand.

Sinds maart 2018 tot eind juli van dit jaar hebben al 139.986 Belgen een verklaring van verwerping door een notaris laten optekenen.

Aanvaarding nooit verplicht

Niemand is verplicht om een nalatenschap te aanvaarden. Als de overleden persoon meer schulden naliet dan bezittingen, kan de erfgenaam de nalatenschap kosteloos verwerpen voor een notaris. De notaris zal dan geen ereloon aanrekenen. Dat geldt ook wanneer het netto-actief ( het bedrag dat overblijft als je alle schulden van de bezittingen in mindering hebt gebracht) lager is dan 5.219,19 euro. De kosten worden gedragen door een fonds dat door het notariaat is opgericht. 

‘Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat ze een nalatenschap gratis kunnen verwerpen door een verklaring van verwerping op te laten maken door een notaris’, zegt notaris Carol Bohyn, woordvoerder van Notaris.be. ‘Zo vermijden ze problemen met de schuldeisers van de overledene.’

De notaris zorgt ervoor de gegevens van deze verklaring worden inschreven in het Centraal Erfrechtregister, dat wordt beheerd door de Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot). Dat alles gebeurt zonder kosten voor de erfgenaam. Door de nalatenschap te verwerpen,  kunnen de schuldeisers van de overledene niet meer voor de betaling van de schulden bij de erfgenamen aankloppen. ‘Gebeurt dat toch, dan volstaat het dat de erfgerechtigde een kopie van de akte van verwerping aan de schuldeiser voorlegt’, zegt notaris Bohyn.

Door de nalatenschap te verwerpen, doet de erfgenaam afstand van alle goederen uit de nalatenschap. Hij kan dan geen goederen meer van de overleden persoon opeisen, dus ook geen persoonlijke spullen van de overledene of andere aandenkens zoals foto’s.

Bij een verwerping is er ook geen weg terug. De erfgerechtigde kan nadien niet op zijn stappen terugkomen.

Niet wachten

Hoewel de erfgerechtigde 30 jaar de tijd heeft om een nalatenschap te verwerpen, is er geen enkele reden om ermee te wachten. Te lang talmen houdt risico’s in. Een erfgerechtigde mag immers niets doen wat op een stilzwijgende aanvaarding zou kunnen wijzen. ‘De verkoop van goederen van de overleden persoon, de overschrijving van een klein bedrag van de rekening van de overledene naar de bankrekening van de erfgerechtigde of de opzeg van de huurovereenkomst, … Het zijn allemaal handelingen die op een stilzwijgende aanvaarding kunnen wijzen’, waarschuwt notaris Bohyn.

Er is nog een goede reden om niet met de verwerping van een nalatenschap te talmen: ‘Als de erfgerechtigde zou overlijden zonder dat hij de nalatenschap heeft verworpen, dreigen zijn kinderen de dupe te worden en draaien zij voor de schulden van de erflater op’, aldus nog notaris Bohyn.

Een verwerping van een nalatenschap verhindert niet dat de erfgerechtigde soms bepaalde kosten moet betalen, bijvoorbeeld als hij mee de begrafenis heeft besteld.

Raadpleeg hieronder het persbericht

Bron: Fednot