Steeds meer Belgen sluiten een zorgvolmacht af

1 september 2022

De zorgvolmacht kent steeds meer succes

In ons land werden al ruim 250.000 zorgvolmachten afgesloten. Anticiperen op de dag dat het niet meer lukt en voorzorgen nemen, zit duidelijk in de lift. Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris  heeft veel praktische voordelen én het biedt gemoedsrust.

Notarissen merken dat mensen nog meer dan vroeger bezig zijn met hun gezondheid. Dankzij een zorgvolmacht kan je jezelf beschermen indien een ziekte of een ongeval ertoe leidt dat je niet meer in staat bent om zelf je vermogen te beheren.

Je kan één of meerdere personen aanduiden om bv. je facturen te betalen, je bankrekeningen te beheren, je huurgelden en pensioenen te innen, je belastingaangifte op te maken of de belastingen te betalen.

In een zorgvolmacht kan je ook aangeven wanneer of onder welke voorwaarden de aangeduide personen jouw woning mogen verkopen of verhuren. In de praktijk wordt zo’n volmacht vaak toegekend aan de partner of aan één of meerdere kinderen.

Is er niets op voorhand geregeld met een zorgvolmacht, dan zal een bewindvoerder het vermogen beheren wanneer je niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. De aanstelling gebeurt dan via de rechtbank.

Meer weten? Ontdek onze brochure over de zorgvolmacht.

Bron: Fednot