Sta je op het punt een verkoopovereenkomst te ondertekenen? Laat deze eerst nalezen door een notaris!

5 oktober 2020

Is de notaris voor jou enkel een plechtige jurist die je formeel een balpen overhandigt om de notariële akte te tekenen? Onterecht! De notaris is veel meer dan dat. Zo is ook zijn rol bij de verkoopovereenkomst cruciaal. Deze laten opstellen of nalezen door notaris verkleint het risico op onduidelijkheden en discussies achteraf.

Een verkoopovereenkomst is bindend

We spreken van een verkoop vanaf het moment dat er een akkoord is over de prijs en het goed. Daarom is de ‘voorlopige verkoopovereenkomst’ een misleidend begrip. De verkoopovereenkomst of het compromis is bindend en dus helemaal niet zo voorlopig. Meer nog: bij het opstellen van de akte is de notaris gebonden door wat in je verkoopovereenkomst staat. Vandaar dat het van het allergrootste belang is in de verkoopovereenkomst zo volledig en duidelijk mogelijk afspraken te maken, zodat er geen ruimte overblijft voor discussies.

Een verkoopovereenkomst is een complex document

Zelf een verkoopovereenkomst opstellen is niet eenvoudig. Het is een juridisch document dat rekening houdt met tal van juridische regels een bepalingen. De formulering van deze vermeldingen is van cruciaal belang en heeft een impact op je bescherming als koper.

Zo vind je in een verkoopovereenkomst niet alleen bepalingen terug die te maken hebben met het goed en de partijen, maar ook met fiscale aspecten. De belastingen vormen de grootste hap uit je aankoopbudget. Hoe vroeger je in het aankoopproces op de hoogte bent van de tarieven, hoe kleiner de kans op onaangename verrassingen. De notaris kent de verschillende tarieven en de voorwaarden die er aan gekoppeld zijn. Hij zal je hierover dus vroeg in het proces kunnen informeren. Daarnaast bepalen veel decreten (regionale regelgevingen) wat allemaal in zo’n verkoopovereenkomst moet staan: gaande van overstromingsgevaren tot de staat van de bodem of nog het beschermd karakter van je onroerend goed… Een verkoopovereenkomst moet juridisch volledig sluitend zijn om achteraf problemen te vermijden.

Indien er geen aandacht besteed wordt aan deze punten, kan de notaris er nadien mogelijk niet veel aan verhelpen. Hij kan dan enkel nog proberen een akkoord te bereiken over de niet opgehelderde problemen.

De verkoper heeft zelf zijn overeenkomst opgesteld. Wat nu?

Een gouden tip: laat de verkoopovereenkomst nalezen door een notaris.  Je zal je sowieso contact hebben met een notariskantoor voor het verlijden de akte. Waarom dus niet vroeg beroep doen op de diensten van de notaris? Het nakijken van zo’n verkoopovereenkomst door de notaris brengt geen extra kosten mee. Noch voor jou, noch voor de koper. Het nalezen van de verkoopovereenkomst zit in de dienstverlening  aan het verlijden van de akte.

Een goed opgestelde verkoopovereenkomst kan je heel wat narigheden besparen. Daarenboven biedt de professionele deskundigheid en ervaring van de notaris alle garanties voor een goede afwikkeling van de overeenkomst. Het is absoluut aan te raden dat zowel koper als verkoper voor het ondertekenen van de verkoopovereenkomst zich tot hun notaris wenden om deze door hem te laten opstellen of minstens door hem te laten nakijken.

 

Bron: Fednot