Op zoek naar een notaris in Europa?

18 oktober 2011

Surf snel naar www.notaries-directory.eu

De site is een initiatief van de Notarissen van Europa, met steun van de Europese Commissie. U kan er bv. een Praagse notaris zoeken die Engels of Frans spreekt en die u kan helpen met grensoverschrijdende transacties. Denk maar aan de aankoop van een woning of de oprichting van een bedrijf.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat