Online deelnemen aan een openbare verkoop? 5 belangrijke vragen over Biddit

30 juni 2023

1. Ik zie op Biddit ‘openbare verkopen’ en ‘verkopen uit de hand’?

Biddit is het online verkoopplatform van het notariaat. Op Biddit kan je twee soorten verkopen terugvinden: openbare verkopen en de onderhandse verkopen. Onderhandse verkopen zijn ‘traditionele’ verkopen waarbij je zelf met de verkoper tot een akkoord komt over het pand en de prijs. Ook hier kan je rechtstreeks online een bod uitbrengen. Dat bod komt automatisch bij de notaris terecht.

Panden die openbaar worden verkocht kan je herkennen aan de hand van de rode labels. De panden die onderhands worden verkocht, herken je aan de blauwe labels. Het is belangrijk om het verschil te kennen. Bij een openbare verkopen gelden immers specifieke regels. De procedure is korter waardoor je snel eigenaar wordt, maar hetzelfde geldt voor de betalingstermijnen van de koper…

Let wel, Biddit is dé vindplaats voor alle online (openbare) verkopen van notarissen, maar er bestaan ook nog ‘fysieke’ openbare verkopen. Gegevens over de fysieke openbare verkopen kan je bijvoorbeeld raadplegen in de Notariskrant.

2. Waarom is de openbare verkoop interessant voor kopers?

Het grote voordeel van Biddit is dat de procedure snel wordt afgewikkeld. Je hoeft als koper geen onderhandse verkoopovereenkomst te tekenen en je hoeft geen drie tot vier maanden te wachten vooraleer je de notariële koopakte kan tekenen en de aangekochte woning kan betrekken. Je kan het verkochte pand in principe betrekken van zodra je de prijs hebt betaald, dus al binnen de 6 weken na de toewijzing.

Hoe kan dat zo snel gaan? Omdat de notaris erop toekijkt dat alle noodzakelijke documenten voorhanden zijn voordat het bieden van start gaat. Hij gaat na of de vereiste attesten en vergunningen er zijn, of de woning niet in overstromingsgebied ligt, of er geen voorkooprecht is… Je mag erop vertrouwen dat alle wettelijk vereiste documenten aanwezig zijn en de notaris de nodige controles op voorhand heeft gedaan.

Een ander groot voordeel van Biddit is de transparantie: elk bod dat wordt uitgebracht is zichtbaar voor iedereen die Biddit.be bezoekt. Ten slotte is Biddit ook discreet. Breng je een bod uit, dan is ook je anonimiteit – net zoals die van de andere bieders - tijdens het biedproces gewaarborgd. Je kan dus bieden op het pand van je buurman zonder dat hij het weet!

3. Hoe zit het met de bijkomende kosten?

Net zoals bij een onderhandse verkoop moet je naast de prijs, bepaalde kosten betalen. Die zijn niet hoger dan bij een traditionele aankoop. De kosten bestaan uit in de verkoopsvoorwaarden vastgelegde barema’s. Het zijn degressieve percentages die afhangen van de hoogte van het bod. Een groot deel van die kosten zijn de registratierechten en andere belastingen. De notaris stort die door naar de fiscus.

4. Wanneer moet ik de kosten betalen?

Een aandachtspunt voor iedereen die wil deelnemen aan een openbare verkoop, is de termijn om de prijs en de kosten te betalen.

  • Na de ondertekening van het proces-verbaal van toewijzing heb je zes weken de tijd om de prijs te betalen. Pas wanneer de toewijzing definitief wordt, ben je eigenaar.
  • De kosten moet je betalen op het ogenblik van de ondertekening van het proces-verbaal van toewijzing, en uiterlijk vijf dagen na de afsluiting van de biedingsperiode. Het belangrijkste onderdeel van de notariskosten zijn belastingen en de notaris moet deze doorstorten aan de fiscale overheden.

Wie van plan is om deel te nemen aan een openbare verkoop moet met andere woorden op voorhand de nodige voorbereidingen treffen met de bank. Elk bod is bindend. Ben je niet zeker van je financieringsmogelijkheden? Dan is een openbare verkoop (nog) niet voor jou. Ben je gehuwd? Vergeet dan niet dat je huwelijkspartner akkoord moet gaan met je bod (tenzij je gehuwd bent met scheiding van goederen).

Uiteraard krijg je de mogelijkheid om de woning te bezichtigen voor het bieden van start gaat. Meer nog, het is aangewezen dat je de woning bezoekt zodat je er een goed beeld van krijgt. De woning wordt immers verkocht “in de staat waarin het zich op de dag van toewijzing bevindt”. Om de woning te bezoeken krijg je ruim de tijdSoms zelfs vijf weken, hoewel die periode ook korter kan zijn. De precieze periode is afhankelijk van het notariskantoor dat de verkoop organiseert. De precieze bezoekuren en bezoekdagen kan je terugvinden op Biddit.be. Voor meer praktische informatie over het bezoek, kan je terecht bij de notaris die de verkoop organiseert.

5. Hoe verloopt het bieden op Biddit?

  1. Je registreert je vooraf met je elektronische identiteitskaart of met de app Itsme (Buitenlanders kunnen via een voorafgaande controle van hun paspoort door de verkopende notaris een login en wachtwoord krijgen).
  2. Je meldt je aan op Biddit.be en je heeft een wachtwoord in. Wie nog geen 18 is, krijgt geen toegang tot het platform.
  3. Op Biddit.be zie je wanneer (dag en uur) het bieden kan beginnen. Ook de instelprijs of de startprijs staat op de site vermeld.
  4. Op de site zie je ook de dag en het uur waarop de biedingen worden afgesloten. De biedtermijn duurt 8 kalenderdagen (inclusief weekends).
  5. De biedtermijn kan worden verlengd als er tijdens de laatste vijf minuten voor het verstrijken van de oorspronkelijke biedtermijn nog een hoger bod wordt uitgebracht. In dat geval wordt de termijn met nog eens 5 minuten verlengd, tenzij er in die bijkomende vijf minuten weer een hoger bod wordt uitgebracht. Dan wordt de termijn opnieuw met 5 minuten verlengd, ….
  6. Bieden kan via de laptop, met behulp van je eID-kaart, of via je mobiel toestel, met de app Itsme. Het kan manueel, of automatisch tot een maximumbedrag dat je vooraf bepaald hebt en alleen jij kent.
  7. Als je het hoogste bod hebt uitgebracht, zal de notaris het pand aan jou toewijzen indien de verkoper dit hoogste bod aanvaardt en dien je op het notariskantoor een proces-verbaal van toewijzing te ondertekenen. Vanaf dat moment ben je de eigenaar van het pand. Ook de verkoper moet dat proces-verbaal ondertekenen. De ondertekening gebeurt binnen de 10 werkdagen na de afsluiting van de biedingsperiode. Pas dan wordt het voor de verkoper duidelijk wie de hoogste bieder is.
  8. Na de ondertekening van het proces-verbaal van toewijzing heb je zes weken de tijd om de prijs te betalen.

Wil je zelf een kijkje nemen? Afspraak op www.biddit.be.

Bron: Fednot