pm

Officiële persmededeling

Ombudsdienst voor het notariaat

4 juni 2015

Sinds 1 juni 2015 kunnen cliënten van notarissen met eventuele klachten terecht bij de pas opgerichte Ombudsdienst voor het notariaat. De burger beschermen en de werking van het notariaat optimaliseren, zijn de voornaamste doelstellingen van de nieuwe ombudsdienst. Alle info over de werking van de dienst is terug te vinden op www.ombudsnotaris.be.

Wat als u niet tevreden bent over uw notaris?
Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid over en het vertrouwen in de notaris in ons land zeer hoog liggen. Maar soms ontstaat er toch een conflict. Uiteraard is het aangewezen dat de cliënt mogelijke problemen eerst met zijn notaris bespreekt. Aangezien de complexiteit van dossiers toeneemt, gaat het vaak om een misverstand of een gebrek aan informatie.
Indien er geen oplossing gevonden wordt en de cliënt overweegt om een formele klacht in te dienen, kan dit vanaf nu via de Ombudsdienst voor het notariaat. Het gaat om alle mogelijke klachten tegen een notaris die te maken hebben met de uitoefening van het notarisberoep.

Een ombudsman ten dienste van het publiek
De kerntaken van de nieuwe Ombudsdienst voor het notariaat zijn het behandelen van klachten van cliënten en het formuleren van aanbevelingen, zowel in individuele gevallen als op structureel vlak. Op die manier kan de werking van het notariaat nog verder worden geoptimaliseerd. Dit alles op een onafhankelijke, onpartijdige en toegankelijke manier zodat de burger zich optimaal beschermd weet.
De nieuwe Ombudsdienst is trouwens erkend door FOD Economie.

Hoe klacht indienen?
Een klacht indienen is eenvoudig en kan per brief, e-mail of online via www.ombudsnotaris.be. De behandeling van de klacht is gratis en wordt binnen de 90 dagen afgerond. In bijzonder complexe dossiers kan er een eenmalige verlenging worden voorzien. Alle informatie over de werking van de Ombudsdienst en de manier waarop een klacht kan ingediend worden, is terug te vinden op de website.

Eén ombudsdienst, twee ombudsmannen
Per taalrol gaat er een ombudsman aan de slag. Aan Nederlandstalige kant gaat het om voormalig notaris en VUBrussel-docent André Michielsens. Samen met zijn Franstalige tegenhanger Pierre Wuilquot staat de Nederlandstalige ombudsman in voor het beheer, de organisatie en de werking van de Ombudsdienst.

Contactgegevens
Ombudsdienst voor het notariaat:
Beenhouwersstraat 67, 1000 Brussel.
Mail: info@ombudsnot.be
www.ombudsnotaris.be

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat