pm

Officiële persmededeling

Notarissen formuleren suggesties aan de wetgever om burger meer rechtszekerheid te bieden

19 november 2009

Voorstellen inzake testamenten, de aankoop van een woning en samenwonen

Naar aanleiding van een recent congres schuiven de notarissen een aantal denkpistes naar voren om tot meer rechtszekerheid te komen.
Zo stellen zij een nieuw soort testament voor dat burgers in staat stelt om hun nalatenschap optimaal te regelen.

Verder pleiten de notarissen ook voor de invoering van een wettelijk geregelde bedenktijd bij het kopen van een onroerend goed.
 

Een andere evolutie waar op dit ogenblik de rechtszekerheid niet optimaal is, komt voor bij ongehuwd samenwonenden die er willen voor zorgen dat de door hen aangekochte gezinswoning veilig gesteld wordt voor de langstlevende partner.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Auteur: B. Azare