pm

Officiële persmededeling

'Notarisbarometer' peilt naar de vastgoedmarkt, het ondernemersklimaat en familiezaken

13 oktober 2009

De 'notarisbarometer' van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed, vennootschappen en familiezaken. Uit de cijfers blijkt dat de vastgoedmarkt relatief positief evolueert, o.a. dankzij een uitstekende maand september. Qua aantal oprichtingen van nieuwe vennootschappen blijft 2009 ruim onder het niveau van 2008. Op familiaal vlak worden er minder testamenten en huwelijkscontracten opgesteld.

Een instrument zonder foutenmarge
Jaarlijks gaan er zo’n 2,5 miljoen mensen langs bij hun notaris en dit op belangrijke momenten in hun leven: het afsluiten van een samenlevings- of huwelijkscontract, de aankoop van een woning, het opstarten van een eigen onderneming, het afhandelen van een nalatenschap, … Elke dag worden de notaris en zijn medewerkers geconfronteerd met de noden en wensen van hun cliënten. Op die manier heeft het notariaat een uitstekende voeling met wat er bij de burger leeft.
Bart van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat : « Vaak gaat het om persoonsgebonden en zelfs gevoelige materies. Vandaar dat de notaris in de eerste plaats een vertrouwenspersoon is die de privacy van zijn cliënten respecteert. De « notarisbarometer » sluit hier perfect bij aan, vermits de verzamelde gegevens anoniem en statistisch zijn. De cijfers zijn bovendien betrouwbaar, want het gaat niet om enquêtes of steekproeven, maar om reële cijfers zonder foutenmarge. »
De « notarisbarometer », die peilt naar de activiteiten van de bevolking inzake familiezaken, vastgoed en vennootschappen, wordt om de drie maanden gepubliceerd.

Vastgoed evolueert relatief positief
Na een zwakke start in januari en februari 2009, kende de vastgoedactiviteit in ons land een sterke heropleving in maart (+18,8%). Na twee eerder stabiele maanden (april en mei), volgde een nieuwe piek in juni (+19,2%). In juli en augustus lag de activiteit hoger dan in de zomer van 2008 (respectievelijk +0,5% en +12%). De activiteit in september 2009 lag 8,1% hoger dan in september 2008 (in vergelijking met augustus 2009 gaat het om een stijging van 3,5%). September wordt hiermee de op één na beste maand van het jaar (juni is voorlopig de topmaand).
Ondanks een daling van 2,3% t.o.v. het vorige trimester, ligt de index van het derde trimester 13% hoger in vergelijking met hetzelfde trimester in 2008.

Vastgoed per provincie en per regio
De notariële index inzake het aantal vastgoedtransacties blijft in zowat alle provincies relatief stabiel in vergelijking met het 2de trimester.
Vier provincies hebben te kampen met relevante verschillen: Brussel (-7,9%), Oost-Vlaanderen (-6,3%), Limburg (-5,4%) en Luxemburg (+6 %).
In Wallonië is er sprake van stabilisatie (-0,5%) en in Vlaanderen is er een lichte daling (-2,5%). De daling in Brussel is sterker (-7,9%).

Vennootschappen
Het aantal oprichtingen van vennootschappen zit dit jaar ruim onder het niveau van 2008. In juli 2009 is er een daling van 12% t.o.v. 2008. In augustus 2009 zitten we op hetzelfde niveau als vorig jaar. Uit voorlopige cijfers blijkt dat september 2009 weer een achteruitgang met zich mee zal brengen t.o.v. 2008. Voor het 3de trimester van 2009 is er een voorziene daling van 16% t.o.v. 2008.
Het aantal faillissementen daalde dan weer in juli 2009, zowel t.o.v. juli 2008 (-9,74%) als juni 2009 (-17,96%). De cijfers van augustus en september 2009 stijgen t.o.v. 2008: +4,67% voor augustus en 7,18% voor september. Ondanks deze nieuwe stijging, blijft het volledige 3de trimester zo goed als stabiel (+0,05%) t.o.v. 2008.

Testamenten
De index inzake authenthieke testamenten blijft wat het derde trimester betreft onder het niveau van 2008 (-3,6%). Tussen het 2de en 3de trimester van dit jaar is er een achteruitgang die minder belangrijk is (-1,1%) in vergelijking met 2007 en 2008 (waar het ging om dalingen van -7,5% en -11,6%).

Huwelijkscontracten
De index van het aantal inschrijvingen voor het 3de trimester blijft onder het niveau van 2008 (-10,3%). Het aantal huwelijken stijgt traditiegetrouw in de lente en de zomer (dus in het 2de en 3de trimester). Hieruit blijkt dat burgers belangrijke beslissingen, ook hun huwelijk, uitstellen in tijden van crisis.
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Auteur: B.Azare