pm

Officiële persmededeling

Notarisbarometer: BELGISCH VASTGOED IN 2011

19 januari 2012

De "Notarisbarometer" van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed. De cijfers van het gehele jaar 2011 tonen aan dat er bijna 3% meer vastgoedtransacties waren in vergelijking met 2010. Zowel voor woonhuizen als appartementen lag de gemiddelde verkoopprijs boven de grens van 200.000 euro. Het afgelopen jaar werden Belgische woonhuizen 10,7% duurder. Voor appartementen gaat het om een stijging van 8,4%. In 2011 kostte een woonhuis gemiddeld 214.000 euro, de gemiddelde prijs van een appartement bedroeg 206.000 euro.

3% MEER VASTGOEDTRANSACTIES IN 2011 - PRIJZEN WOONHUIZEN EN APPARTEMENTEN OVERSCHRIJDEN GRENS VAN 200.000 EURO

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt. 

Aantal vastgoedtransacties in 2011
De cijfers van het gehele jaar 2011 tonen aan dat er bijna 3% meer vastgoedtransacties waren in vergelijking met 2010. De gemiddelde index tikt af op 101,5 tegen 98,6 in 2010.
De vooruitgang van 2,9% is vooral toe te schrijven aan Brussel met een stijging van 5,2%. Vlaanderen gaat er 3,2% op vooruit, in Wallonië werden 1,9% meer vastgoedtransacties afgesloten. 

Woonhuizen
Bart van Opstal, voorzitter KFBN: “Zowel voor woonhuizen als appartementen lag de gemiddelde verkoopprijs in 2011 boven de grens van 200.000 euro.” Vergelijken we de prijzen van woonhuizen over heel 2011 met die van 2010, dan zien we een stijging van 10,7% voor België, van 214.480 euro tegen 193.714 euro het voorgaande jaar.
In Vlaanderen tikt de gemiddelde prijs in 2011 af op 229.374 euro (+ 8,4%). In Wallonië stijgt de prijs naar 165.066 euro (+12,6%). In Brussel wordt een gemiddeld huis verkocht voor 364.982 euro (+8,1%).
Deze stijgingen moeten, gezien de hoge inflatie (3,5%) die we in 2011 kenden, wel wat gerelativeerd worden.

Appartementen
Wat appartementen betreft, zien we een evolutie van +8,4% met een gemiddelde prijs die gaat van 190.491 euro in 2010 naar 206.441 euro.
Deze trend is vooral beïnvloed door de stijging in Vlaanderen waar de gemiddelde prijs voor een appartement stijgt van 194.196 euro naar 208.463 euro (+7,3%). De stijging is wat milder in Brussel met +2,8% en een gemiddelde prijs van 210.056 euro tegen 204.355 euro het jaar voordien. De gemiddelde prijs van een appartement evolueert ook in Wallonië positief en stijgt met 5,3%, van 143.346 euro tot 150.993 euro. 

Registratierechten
Ook de registratierechten van 2011 zullen een stuk hoger liggen dan in 2010. De stijging is het gevolg van het goede activiteitenniveau van de vastgoedmarkt als aan de evolutie van de gemiddelde prijzen van de transacties.
Zo liggen de registratierechten in het 3e trimester van 2011, net zoals in de eerste twee trimesters, een stuk boven die van de voorbije jaren, zelfs die van voor de crisis van 2008.
In het 3e trimester 2011 zien we een stijging van 5,3% ten opzichte van het 3e trimester 2010 en van 2,8% ten opzichte van het vorige trimester. De cijfers van oktober en november 2011 zijn al gekend en liggen respectievelijk 7,6% en 5,7% boven de waarden van dezelfde maanden in 2010. 

De vastgoedactiviteit in het 4e trimester 2011
De index van de vastgoedactiviteit voor het 4e trimester 2011 staat op 106,4. Dat is een stijging van 12,2% ten opzichte van het vorige trimester. Vergeleken met 4e trimester van 2010 zien we een stijging van 5,4%. Dit is nog opmerkelijker, gezien het reeds uitstekende niveau dat eind 2010 werd opgetekend.
De maanden oktober en november presteerden erg sterk met een activiteit die respectievelijk 6% en 12,7% hoger lag dan in 2010. De maand november sloeg alle activiteitenrecords sinds deze index werd opgericht.

Alle cijfers, procenten en details vindt u in de Notarisbarometer - www.notaris.be  

Op dit ogenblik telt België 1.454 notarissen, actief in 1.178 notariskantoren, waaronder 241 associaties die samen 523 notarissen groeperen.
Elk jaar gaan er meer dan 2,5 miljoen cliënten bij de notaris langs voor advies en het verlijden van akten.
De sites www.notaris.be en www.notaire.be werden in 2011 meer dan 5,5 miljoen keer geconsulteerd.
In 2010 hebben de notarissen 854.633 akten verleden en inden zij, voor rekening van de Staat, meer dan 3,5 miljard euro aan registratierechten.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Auteur: B.Azare