Nieuwigheden voor uw vermogensplanning in 2014

10 april 2014

Successierechten, schenkingsrechten en registratierechten, ... het is niet gemakkelijk de bomen door het bos te zien wat de rechten op uw goederen betreft. Wij geven u alvast een overzicht van belangrijke wijzigingen die ingang hebben gevonden sinds januari 2014.

Vlaanderen
De benadeling van stief- en zorgkinderen bij schenkingen is nu verleden tijd. De stiefkinderen van wettelijke samenwonenden of feitelijke samenwonenden (die al meer dan een jaar bij de schenker inwonen), kunnen nu ook genieten van de gunstige schenkingstarieven, net zoals de natuurlijke kinderen in rechte lijn. 

Goed nieuws voor de liefhebbers van duolegaten. Overweegt u om te schenken of na te laten aan een VZW of een stichting? Vanaf januari geldt er geen onderscheid meer tussen private stichting en een stichting van openbaar nut. Er geldt een schenkingstarief van 5,5% en een tarief van 8,5% voor successierechten.

U wilt goederen schenken aan uw (klein)kind? Weet dat u sinds dit jaar geen successierechten meer verschuldigd bent indien uw (klein)kind kinderloos voor u overlijdt. De goederen keren vrij van successierechten terug. Klik hier om meer te weten over het principe van de wettelijke terugkeer

Indien u van plan bent om bouwgrond te schenken is het motto nog steeds “liever vroeg dan laat”. Het gunstig tarief geldt tot 31 december 2014.
 
Volledigheidshalve vermelden wij de wetswijziging in verband met levensverzekeringen. Bekijk hoe u de begunstigde van uw levensverzekering hebt aangeduid. De regels zijn veranderd en dit kan roet in het eten strooien voor uw wettelijke erfgenamen. Klik hier voor informatie over deze wetswijziging.

En voor de Brusselaars…
Net zoals in Vlaanderen moet de langstlevende echtgeno(o)t(e) geen successierechten meer betalen op de gezinswoning. Dit geldt ook voor de wettelijke samenwonende (indien dit geen bloedverwant is), maar niet voor de feitelijke samenwonende.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat