Nieuwe verplichte vermelding over het belang van kinderen bij EOT-overeenkomsten

10 april 2024

Voortaan moeten ouders in het kader van een echtscheidingsovereenkomst door onderlinge toestemming (EOT) verplicht vermelden hoe ze rekening hebben gehouden met de belangen van hun minderjarige kinderen. Op die manier wil men de belangen van de kinderen centraler vooropstellen bij echtscheidingsregelingen. Deze vermelding moet sinds 8 april in de EOT-overeenkomst en bemiddelingsakkoorden staan.

EOT-overeenkomst

Scheiden kan volgens twee procedures. De meest constructieve en aanbevolen weg is via de “EOT” procedure: de ‘echtscheiding door onderlinge toestemming’ waarbij de ex-echtgenoten zelf afspraken maken over al de verschillende aspecten van hun relatiebreuk. Dat gaat niet alleen over de verdeling van hun vermogen, maar ook familiale regelingen.

De familiale regelingen zoals bijvoorbeeld de onderhoudsuitkering en verblijfregeling van de kinderen worden beschreven in de ‘familierechtelijke’ overeenkomst (EOT-overeenkomst). Sinds 8 april 2024 moeten ouders niet alleen de regelingen beschrijven. In de overeenkomst moeten ze ook bepalen hoe er rekening werd gehouden met het belang van het minderjarig kind. Op die manier wordt het belang van het kind centraal gesteld in de bespreking. Zo kan de overeenkomst bepalen of een regeling al dan niet in overleg met hun kinderen is gebeurd, of er rekening werd gehouden met bepaalde hobby’s, de nabijheid van school en familie,…

Vermeldt de overeenkomst niet hoe de ouders rekening hebben gehouden met de belangen van het kind, dan zou de rechter een aanvulling in die zin kunnen bevelen. Hoe dan ook kan de rechter de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen als hij dit wenselijk acht, dat was vroeger ook al het geval.

Ook bij bemiddelingsakkoorden

De verplichting om aan te geven hoe rekening werd gehouden met de belangen van kinderen is ook van toepassing bij gerechtelijke en buitengerechtelijke bemiddelingsakkoorden. Concreet vermeldt het bemiddelingsakkoord dat de bemiddelaar de aandacht van de partijen heeft gevestigd op het belang van het kind. Het bemiddelingsakkoord moet ook verduidelijken op welke wijze rekening werd gehouden met dat belang. Ontbreekt de vermelding, dan kan de rechter ook hier vragen om het akkoord aan te vullen op dat punt.

Om tijdsverlies binnen de procedures te vermijden is het voor scheidende ouders dus aan te raden hier rekening mee te houden bij het tot stand komen van de akkoorden, zodat een tussenkomst van de rechter achteraf niet nodig is.

Wil je meer informatie over echtscheidingsprocedures? Op notaris.be vindt je meer informatie. Aarzel niet om een notariskantoor te contacteren voor meer informatie

Bron: Fednot