pm

Officiële persmededeling

NIEUWE BROCHURE OVER ZOGENAAMDE ZORGENKINDEREN BESCHIKBAAR

27 juni 2013

De Koning Boudewijnstichting en de notarissen hebben een nieuwe gratis publicatie klaar onder de titel "Hoe de lange termijntoekomst verzekeren van een meerderjarig zorgenkind?"

Steeds meer mensen komen bij hun notaris of bij de Koning Boudewijnstichting met hun bezorgdheid over hun kind. Het kan over verschillende zaken gaan: een mentale handicap, min of meer ernstige psychische problemen, gedragsproblemen, mensen met een verslaving, verspilzucht, impulsief aankoopgedrag enz.
Daarom besloten de Stichting en het notariaat in een brochure elementen van antwoorden en mogelijke pistes van oplossingen te bundelen. De benadering is niet enkel juridisch. Er werd op een globale manier over de problematiek nagedacht. De publicatie behandelt twee cruciale situaties: wat doen als de jongere meerderjarig wordt en hoe de periode voorbereiden als de ouders er niet meer zijn?
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat