Nieuw in Kopen, huren & lenen

23 maart 2015

Een woning openbaar (ver)kopen

Er bestaan verschillende manieren om een huis te verkopen of te kopen. De meest gekende manier is natuurlijk de “verkoop uit de hand”. Daarvan is sprake wanneer een verkoper en een koper zelf met elkaar afspraken maken. Veel minder gekend is “openbare verkoop”. Veel mensen denken daarbij aan een gedwongen openbare verkoop (naar aanleiding van een beslag), maar een openbare verkoop kan perfect vrijwillig gebeuren! Meer nog, het biedt een aantal niet te onderschatten voordelen.

Ben je als verkoper overtuigd dat de woning veel kopers zal aantrekken? Dan biedt de openbare verkoop je het voordeel dat alle potentiële kopers worden verzameld op één plaats gedurende één zitdag. De notaris zal de openbare verkoop leiden. Afhankelijk van het geval zal hij (of deskundigen) kiezen om een instelprijs vast te leggen of van nul te beginnen.

Een openbare verkoop gebeurt op een transparante wijze. Iedereen is immers op de hoogte van elkaars bod en iedereen kan de evolutie van de prijs volgen. Partijen kunnen onderling dus geen afspraken maken. Iedere persoon aanwezig op de zitdag krijgt een gelijke kans om te bieden. Bovendien heb je als koper de geruststelling dat je het goed aan de “beste” prijs koopt. De prijs wordt immers bepaald door het spel van vraag en aanbod!

De procedure op de zitdag verloopt snel, maar dit geldt ook voor de betaling van de prijs. Weet dat je als koper-bieder van een goed slechts vijf dagen hebt om de kosten te betalen en ongeveer een maand krijgt (afhankelijk van de streek) om de totale prijs te betalen. Goed nieuws voor de verkoper die snel zijn geld wil zien.

Als verkoper kan je kiezen om het goed definitief toe te wijzen aan de hoogste bieder, maar je hebt ook de vrijheid om toch af te zien van de verkoop indien je van mening bent dat zelfs het hoogste bod te laag is. Een andere mogelijkheid is dat het onroerend goed toegewezen wordt aan de hoogste bieder, maar onder opschortende voorwaarde dat er binnen een termijn van 15 dagen geen hoger bod komt. “Onder opschortende voorwaarde” betekent dat de definitieve toewijzing is “opgeschort” tot er zekerheid is dat niemand binnen de 15 dagen een hoger bod heeft gedaan.

Als er wél een hoger bod komt, dan zal er een nieuwe zitdag worden gehouden, waarop het goed definitief zal worden toegewezen.

Als koper-bieder moet je wel met een paar zaken rekening houden. Heel belangrijk is dat je bij een openbare verkoop daadwerkelijk gebonden bent door een bod. Bied enkel als je écht zeker bent. Dit veronderstelt dat je reeds voor de zitdag alle informatie over het goed moet verzamelen en met jouw bank afspraken moet hebben gemaakt! Bij een openbare verkoop is er immers geen mogelijkheid voor de koper om “opschortende voorwaarden” op te nemen. Als koper moet je, zoals gezegd, ook rekening houden met de korte betalingstermijnen!

Hou als koper ook rekening met het feit dat je alle kosten van de openbare verkoop op jou neemt. De kosten van een openbare verkoop liggen doorgaans hoger dan bij een verkoop “uit de hand”. Mogelijks heb je wel recht op een premie van 1% van de door jouw geboden prijs indien je als eerste een bod doet dat gelijk of hoger is dan de instelprijs. Is er geen instelprijs bepaald, dan heb je mogelijks recht op de premie indien je het hoogste bod doet. Om effectief de premie te krijgen moet je uiteraard wel de uiteindelijke koper worden.

Een openbare verkoop heeft voordelen voor partijen die snel en op een transparante manier een onroerend goed willen (ver)kopen.
Maar… vergeet niet dat ieder bod bindend is en dat je als koper-bieder zelf de verantwoordelijkheid draagt om alle informatie over het goed in te winnen op voorhand! Ben je niet zeker? Praat met een notaris, vraag hem op voorhand uitleg of woon willekeurig een openbare verkoop bij, zodat je weet hoe alles verloopt!
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat