Nieuw in Huwen & Samenwonen

13 juni 2014

Uiterlijk tegen 1 mei 2015 zullen (toekomstige) ouders wat meer speelruimte hebben bij de naamkeuze van hun pasgeboren kind.

Wijziging van de regels betreffende de familienaam

De keuzemogelijkheden zijn ruim voor de kinderen die geboren of geadopteerd zijn na de inwerkingtreding van de wet. Het kind kan de naam van de vader overnemen, de naam van de moeder of een combinatie van beide. Indien ouders niet tot een akkoord geraken, krijgt het kind de naam van de vader.
 
Natuurlijk moeten kinderen uit hetzelfde gezin dezelfde naam dragen. Het zou nogal gek zijn dat het oudste kind een andere naam draagt dan zijn kleine zus of broer. Daarom geldt de oude regel, de naam van de vader, nog steeds voor gezinnen waarvan er tenminste één gemeenschappelijk kind is van wie de afstamming ten aanzien van dezelfde ouders vaststaat op de dag van de inwerkingtreding van wet. Bestaande familienamen wijzigen niet.

Of toch? Ouders die enkel gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben kunnen wel genieten van deze nieuwe mogelijkheden. Ze kunnen de naam wijzigen indien ze geen meerderjarige kinderen hebben en indien ze een gemeenschappelijke verklaring afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De nieuwe naam wordt dan toegekend aan alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat