Moet je zelf een overlevingspensioen of overgangsuitkering aanvragen?

22 februari 2022

Je huwelijkspartner is overleden. Je wereld staat even stil. Tegelijkertijd moet je allerlei zaken regelen. Was je gehuwd, dan kan je recht hebben op een overlevingspensioen. Voldoe je nog niet aan de leeftijdsvoorwaarde om een overlevingspensioen te ontvangen, dan kom je in aanmerking voor een overgangsuitkering. Deze uitkeringen krijg je niet altijd automatisch, je moet die aanvragen. Dat kan online via pensioenaanvraag.be of mypension.be

 

Voor wie is het overlevingspensioen?

Wie getrouwd was en zijn huwelijkspartner verliest, heeft recht op een overlevingspensioen. Hoewel de naam misleidend kan zijn, hoeft geen van beide partners al in pensioen te zijn om recht te hebben op deze uitkering. Dit zijn de voorwaarden:

  1. Je hebt een minimumleeftijd (of je geniet al van een rustpensioen): Overleed je huwelijkspartner in 2021, dan bedroeg de minimumleeftijd 48 jaar. Overlijdt je huwelijkspartner in 2022, dan is dat 48 jaar en 6 maanden. Deze minimumleeftijd wordt elk jaar opgetrokken met 6 maanden om in 2025 de minimumleeftijd van 50 jaar te bereiken.

  2. Je was minstens één jaar getrouwd: samenwonende partners hebben dus geen recht op een overlevingspensioen. Niettemin zijn er situaties die gelijkgesteld worden met een jaar huwelijk. Zo mag de periode van wettelijke samenwoning bijgerekend worden om tot een jaar huwelijk te komen. Bovendien zijn er situaties die aanvaard worden, bv. als er een kind geboren wordt tijdens het huwelijk of de periode van wettelijke samenwoning. Meer informatie over deze voorwaarde vind je hier.

  3. Je bent niet hertrouwd: de uitkering wordt geschorst als je hertrouwt.

  4. Je bent niet veroordeeld voor misdrijven ten opzichte van de overleden partner.

Opgelet, was je huwelijkspartner een ambtenaar? Dan gelden voor jou mogelijk andere regels.

Voor wie is de overgangsuitkering?

Sommige weduwen en weduwenaars voldoen niet aan de minimumleeftijd. Maar dat betekent niet dat er geen tegemoetkoming kan zijn. Wie niet in aanmerking komt voor een overlevingspensioen, krijgt misschien wel een tijdelijke overgangsuitkering.

De voorwaarden om te genieten van deze overgangsuitkering zijn dezelfde als bij het overlevingspensioen, behalve wat de leeftijdsvoorwaarde betreft.  Als je dus jonger bent dan de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen heb je misschien recht op een tijdelijke overgangsuitkering.

Hoe lang je een overgangsuitkering ontvangt, hangt af van je gezinssituatie. De duur is dankzij een recente hervorming verlengd:

Gezinssituatie

Duur van de overgangsuitkering

Geen kind ten laste

18 maanden

Enkel kind(eren) ten laste van 13 jaar of ouder

36 maanden

Minstens 1 kind ten laste jonger dan 13 jaar

48 maanden

Minstens 1 kind ten laste met een handicap (ongeacht de leeftijd)

48 maanden

Een kind werd geboren binnen de 300 dagen na het overlijden

48 maanden

 

Op de site van de Pensioendienst kan je meer informatie terugvinden over de berekeningen, de combineerbaarheid met andere inkomsten, de start van de uitbetalingen…

Vraag de uitkeringen op tijd aan!

Een overlevingspensioen of een overgangsuitkering krijg je niet altijd automatisch. Was de huwelijkspartner al gepensioneerd (of had hij al een pensioenaanvraag ingediend), dan beschikt de Pensioendienst al over gegevens. De Pensioendienst is dan automatisch op de hoogte van het overlijden en een aanvraag is dan overbodig. Woonde je overleden partner in het buitenland, dan verwittig je wel de Pensioendienst.

In alle andere gevallen moet je zelf actie ondernemen en de Pensioendienst verwittigen.

Vergeet niet om dit tijdig te doen. Een aanvraag doe je binnen de 12 maanden na het overlijden.

  • Doe je een aanvraag voor een overlevingspensioen na de 12 maanden volgend op het overlijden,

  • Doe je een aanvraag voor een overgangsuitkering na de 12 maanden volgend op het overlijden (en binnen de termijn die op uw gezinssituatie van toepassing is)? Dan ontvang je je overgangsuitkering maar voor de resterende maanden. Om de volledige duur te ontvangen is het m.a.w. belangrijk om de aanvraag te doen binnen de 12 maanden.

Hoe vraag je het aan?

Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering kan je op verschillende manieren aanvragen:

Vraag deze uitkeringen aan binnen de 12 maanden na het overlijden. Wil je meer informatie over de regels? Eén adres: de Federale Pensioendienst

Bron: Fednot