pm

Officiële persmededeling

Mijn partner is overleden. Wat moet ik allemaal regelen?

29 juni 2010

De Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) hebben samen een "luisternetwerk" voor notarissen opgericht waarmee de gaten en valkuilen in ons sociaal systeem kunnen aangepakt worden. Het eerste resultaat: een gids die iedereen die een echtgeno(ot)e/levenspartner/huisgenoot heeft verloren, op een concrete manier bijstaat in de uren en dagen na het overlijden. De gids legt uit wat zo snel mogelijk in orde moet gebracht worden en ook wat men in de maanden daarna moet regelen. Kortom, 24 pagina's neutrale en objectieve informatie in een handig formaat.

Twee initiatiefnemers
Sinds de oprichting in 1976, bij de 25e verjaardag van Koning Boudewijns’ troonbestijging, heeft de KBS al ontelbare projecten opgestart om de levensomstandigheden van de burgers op economisch, sociaal, cultureel en wetenschappelijk vlak te verbeteren. Binnen dit ruime kader onderhoudt de Stichting ook geprivilegieerde contacten met het notariaat.
Elk jaar gaan zowat 2,5 miljoen mensen bij de notaris langs. Notarissen zijn dus uitstekend in staat om de polsslag van de samenleving op te nemen. Bart van Opstal, voorzitter van de KFBN: ‘In onze kantoren wordt vaak over heel persoonlijke en dus gevoelige onderwerpen gepraat. De burgers hebben vanzelfsprekend nood aan juridische antwoorden op hun vragen, maar het gaat verder dan dat: het recht regelt niet alles.’
Door de vele verschillende, individuele situaties waar de notaris mee geconfronteerd wordt, is hij goed geplaatst om de onbekende zwakke punten van ons sociaal systeem bloot te leggen. Voor de Koning Boudewijnstichting is dat weer een uitgelezen kans om de burger nog beter ter hulp te schieten.

Een netwerk
Dominique Allard, directeur van het Centrum voor Filantropie van de KBS: ‘Heel wat zaken ontsnappen ons en soms volstaat het ook om maar één klein en ogenschijnlijk onbelangrijk detail aan te pakken om de situatie van sommige mensen flink te verbeteren. Maar je moet dat detail dan wel kunnen detecteren. Vanuit dat idee heeft de KBS aan het notariaat voorgesteld om een luisternetwerk op te starten.’
In 2009 werden daarom een vijftigtal interviews afgenomen van notarissen uit het hele land. Het zijn getuigenissen uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel, uit de stad en het platteland, van notarissen van verschillende generaties, van mannen en vrouwen. Verhalen die inzicht gaven in de sociale (wan)toestanden die totnogtoe verborgen bleven. Daarna was het aan het notariaat en de KBS om die getuigenissen te ‘decoderen’ en de verschillende projecten op te starten. Daarvan is deze praktische gids het eerste project dat geconcretiseerd wordt.

Een praktische gids
Het eerste resultaat van het luisternetwerk van notarissen is deze gids van 24 pagina’s. Hij moet de mensen die hun partner of echtgenoot hebben verloren, bijstaan in de eerste momenten (dagen/weken/maanden) na het overlijden.
Want of iemand er zich nu op heeft kunnen voorbereiden of niet, het verlies van een dierbare laat ons altijd machteloos en geschokt achter. Al snel echter wordt men geconfronteerd met heel wat praktische en administratieve beslommeringen die moeten geregeld worden. Het is dan niet altijd vanzelfsprekend om te weten welke zaken (snel) in orde moeten gebracht worden of welke formaliteiten men zeker niet mag vergeten.
Het notariaat en de KFBN willen met deze gids een concrete leidraad aanbieden voor de uren en dagen die volgen op het overlijden van een levenspartner/echtgeno(o)t(e)/huisgenoot: tips voor de meest dringende zaken die op korte termijn geregeld moeten worden (de organisatie van de begrafenis, welke verzekeringen moeten worden verwittigd …) tot en met de praktische beslommeringen in de maanden na het overlijden.

Kortom, 24 pagina’s onafhankelijke en niet-commerciële raad in een handig en praktisch formaat.

Waar vindt u deze gids?
Thuiszorgnetwerken, rusthuizen, instellingen voor palliatieve zorgen en begrafenisondernemers krijgen folders met meer informatie om deze gids te bestellen. De gids ligt ter beschikking bij de notaris en kunnen daarnaast ook gratis besteld worden via de Koning Boudewijnstichting:
via www.kbs-frb.be
per e-mail publi@kbs-frb.be
per tel. + 32-70-233 728 of
per fax + 32-70-233-727.

Over de Koning Boudewijnstichting
Samen werken aan een betere samenleving
www.kbs-frb.be
De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die jaarlijks zo’n 2.000 organisaties en individuen financieel steunt, een forum biedt voor debat en reflectie, en filantropie stimuleert. Met een werkbudget van 30 miljoen euro wil de Stichting ook in 2010 bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. We werken vanuit Brussel en zijn actief op regionaal, Belgisch, Europees en internationaal niveau. Onze Raad van Bestuur tekent de krachtlijnen uit voor het beleid. Dat wordt gerealiseerd door een 50-tal medewerkers. De Stichting werd in 1976 opgericht toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Over het notariaat
Momenteel zijn er in België 1.422 notarissen actief in 1.183 notariskantoren. Daarvan zijn er 216 associaties die samen 461 notarissen tellen. Elk jaar komen 2,5 miljoen mensen bij de notaris langs voor gepersonaliseerd advies of om een akte te laten verlijden. In 2009 hebben de notarissen 794.560 aktes verleden en inden zij, voor rekening van de Staat, meer dan 3 miljard euro aan registratierechten.

Persinfo
Koning Boudewijnstichting
Josse Abrahams
Tel : 02-549 02 56
Gsm : 0495-54 61 42
e-mail : abrahams.j@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Bart Azare
Tel : 02/505.08.14
Gsm : 0478/58.46.21
e-mail : azare@fednot.be
www.notaris.be

Bron: Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat