Kan ik mijn woning verkopen als er nog een hypotheek op rust?

2 april 2018

Een koper moet altijd een goed verkrijgen dat vrij is van enige schuld of hypotheek. Daarom gebruikt men in notariële verkoopakten vrijwel steeds de clausule terugvinden dat het eigendom verkocht wordt 'voor vrij en onbelast'. Wat betekent deze clausule?

Indien de verkoper een schuld of een lening had aangegaan die gewaarborgd werd door een hypotheek, dan moet deze schuld aangezuiverd worden uiterlijk bij het verlijden van de akte. De notaris zal nagaan op het hypotheekkantoor of een hypotheek werd ingeschreven, en in het bevestigend geval zal hij de afrekening van de schuld vragen aan de schuldeiser (de bank van de verkoper). Hij zal er voor zorgen dat de koopprijs aangewend wordt tot terugbetaling van de nog lopende schuld zodat de hypotheek kan worden doorgehaald.

Indien dit niet zou gebeuren, dan zou de bank immers weigeren de hypotheek te laten doorhalen. Bij niet doorhalen van de hypotheekinschrijving loopt de koper gevaar dat het door hem gekochte eigendom nog zou verkocht worden op verzoek van de bank van de verkoper. De opzoekingen en de tussenkomst van de notaris verhinderen dit.

Weet bovendien dat de notaris wettelijk verplicht is om navraag te doen bij de bevoegde ontvangkantoren van belastingen of de verkoper nog fiscale schulden heeft. Dit geldt zowel voor directe belastingen als voor belastingen op de toegevoegde waarde, onroerende voorheffing, provincie- en gemeentebelastingen en de erfbelasting. Indien de betrokken ontvanger binnen de 12 werkdagen na de vraag van de notaris laat weten dat er inderdaad nog fiscale schulden bestaan, is de notaris ook verplicht de nodige gelden af te houden van de koopprijs, om deze schulden aan te zuiveren. Indien dit niet gebeurt, kan de ontvanger een hypotheek laten inschrijven op het verkochte goed, zodat de verkoper ook in dat geval het risico loopt dat zijn eigendom wordt verkocht.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat