Kan ik in een testament ook bepaalde wensen opnemen die niets te maken hebben met mijn vermogen?

11 maart 2016

Wie testament zegt, denkt automatisch aan legaten. Toch kan een testament meer zijn dan een document waarin je “iets nalaat”. In een testament kan je ook extra-partrimoniale wensen opnemen. Laatste wilsbeschikkingen die dus op zich niets met het vermogen te maken hebben.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat