Hypothecaire lening, hypothecair krediet, hypotheek of hypothecaire volmacht?

30 september 2020

De meeste vastgoedkopers beschikken niet over voldoende spaarcenten om de volledige aankoop te financieren. Daarom kloppen veel mensen bij de bank aan om een hypothecaire lening te vragen. Maar een lening wordt soms wel eens verward met aanverwante begrippen zoals een kredietopening, een hypotheek of een hypothecaire volmacht… Notaris.be klaart het uit.

Hypothecaire lening

Eigenlijk spreekt men dikwijls over een lening, terwijl het technisch gezien over een krediet gaat. In de praktijk is het verschil tussen de lening en het krediet niet altijd even duidelijk. Bij een lening wordt het volledige kapitaal onmiddellijk ter beschikking gesteld. Je bent als ontlener verplicht het kapitaal op regelmatige tijdstippen terug te betalen op de overeengekomen wijze, samen met een intrest uitgedrukt in procent. Je weet welk bedrag je nodig hebt. Je krijgt het bedrag onmiddellijk én je betaalt het bedrag in overeengekomen schijven terug. Bij een lening voorzie niet meteen dat je later nog een bepaald bedrag zal nodig hebben.

Kredietopening

Bij een kredietopening krijg je als kredietnemer het recht van de financiële instelling om over een bepaald bedrag te beschikken gedurende een bepaalde of zelfs een onbepaalde tijd. Het is als het ware een kredietlijn. Eens je het bedrag opneemt, ben je verplicht het krediet zoals afgesproken terug te betalen. En dit samen met een intrest uitgedrukt in procent. Maar je kan het overeengekomen bedrag zo dikwijls terug opnemen als je wil, zolang je het totale bedrag van de 'kredietlijn' maar niet overschrijdt. Heb je een deel van het totaal bedrag terugbetaald? Dan kan je het weer opnieuw opnemen. De duur van de kredietopening is meestal onbepaald en de rentevoet van de opname(s) is vast of veranderlijk.

De hypotheek

De hypotheek is een juridisch mechanisme dat er voor zorgt dat een bank bevoorrecht wordt om zich op de koopsom te beroepen bij de verkoop je onroerend goed. De opbrengst van de verkoop wordt dan in de eerste plaats aangewend om je schuld als kredietnemer terug te betalen. Deze bevoorrechte positie als schuldeiser wordt bekendgemaakt op het Kantoor Rechtszekerheid (het vroegere ‘hypotheekkantoor’), zodat belanghebbende mensen daarvan kennis kunnen nemen.

De hypotheek wordt gevestigd via een notariële akte, de zogenaamde ‘hypothecaire kredietakte’.
Het is de notaris die ervoor zorgt dat - na de ondertekening van de akte - de hypotheek wordt ingeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid. En niet onbelangrijk: de hypothecaire kredietakte is voor de bank een uitvoerbare titel. Dat heeft tot gevolg dat de bank bij wanbetaling beslag kan vragen op het onroerend goed.

De hypothecaire volmacht

Bij een hypothecaire volmacht geef je aan de bank de toelating om een hypotheek te nemen zodra deze dat nodig vindt. Er is bij een hypothecaire volmacht dus nog geen sprake van een hypotheek. Het gaat louter om de toelating om een hypotheek te nemen, indien dit nodig zou zijn. Een hypothecaire volmacht wordt meestal gebruikt om de kosten van de hypotheekvestiging te drukken. De kosten van een hypothecaire volmacht zijn beduidend lager dan de kosten van een hypothecair krediet: geen hypotheekrechten, slechts € 50 registratierecht, één vierde ereloon van de notaris.

Maar voor de bank is er wel een nadeel: minder zekerheid. Wanneer de bank effectief een hypotheek wil nemen, kan het te laat zijn. De bank staat dit daarom in de praktijk alleen toe voor cliënten waarin ze vertrouwen heeft.

Bron: Fednot