Het postinterventiedossier van je woning op orde houden: gemakkelijk met Izimi!

13 juni 2023

Met een postinterventiedossier kan een eigenaar, huurder, architect of aannemer bij verbouwingen gemakkelijk achterhalen wat de structuur van een gebouw is en welke materialen gebruikt werden. Dit waarborgt de veiligheid en vermijdt problemen achteraf. In sommige gevallen ben je verplicht om zo’n dossier bij te houden. Hiervoor kan je handig gebruik maken van Izimi, een digitale kluis waarmee je op een veilige manier je documenten kan beheren, delen en overmaken aan derden.

Het postinterventiedossier (PID) bijhouden

Bij de verkoop van een woning of appartement in België of een bouwplaats waarvan de bouw begonnen is na 1 mei 2001 of waarvan de werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 voor één of meer aannemers is het bijhouden van een PID verplicht.

In zo’n dossier zitten verschillende gegevens:

  • foto's voor en na de werken;
  • omschrijving van de werken;
  • plannen;
  • het lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen;
  • de ligging van de riolering, gasleidingen, elektriciteitsleidingen... en aanduiding van de verborgen gevaren;
  • contactgegevens van de betrokken architecten, hoofdaannemers, veiligheidscoördinatoren;
  • facturen van de uitgevoerde werken en garantiebewijzen;
  • instructies voor het onderhoud, verbouwing, herstellingen;
  • nuttige technische fiches;

Je documenten veilig doorgeven met Izimi

Om problemen te vermijden laat je best een PID opstellen bij de aanvang van je bouwwerken. Dit dossier kan je dan aanvullen bij toekomstige werken. Facturen en andere documenten riskeren om met de jaren verloren te gaan. Dit kan je vermijden door Izimi te gebruiken. Upload eenvoudigweg foto’s en kopieën van al je documenten voor je PID.

Met Izimi kan je al de documenten jarenlang online bewaren, maar je kan ze ook op de meest veilige manier delen met derden. En dat kan best handig zijn, want een PID moet in sommige gevallen opgesteld worden door een veiligheidscoördinator of een architect.

Bij een verkoop moet de verkoper het hele dossier doorgeven aan de nieuwe eigenaar. De documenten op efficiënte manier bijhouden, is belangrijk. Is het PID zoek geraakt, dan moet de je als verkoper op eigen kosten een dossier laten opmaken door veiligheidscoördinator of een architect, ten laatste tegen het verlijden van de akte. Dankzij Izimi vereenvoudig je de overdracht van deze documenten bij een verkoop én vermijd je dus de kosten verbonden aan het opmaken van een nieuwe PID.  

Heb je je woning gebouwd na 1 mei 2001 of zijn er bouwwerken gebeurd sinds deze datum? Verzamel al de nuttige gegevens voor je PID in Izimi zodat je bij de verkoop van je woning op beide oren kan slapen. Wil je meer informatie over het PID? Bekijk dan onze handige infofiche over het postinterventiedossier

Bron: Fednot