Heb je alleen een EPC nodig bij een verkoop?

16 mei 2023

Het energieprestatiecertificaat of kortweg het EPC is een document dat meer informatie geeft over de energiezuinigheid van een woning. Een EPC moet aanwezig zijn bij een verkoop, maar sinds 1 mei zijn er nog situaties waarbij je een EPC moet voorzien.

Een overdracht in volle eigendom

niet alleen epc nodig bij verkoop huis

Sinds 1 mei 2023 is een EPC nodig bij elke situatie waarbij de volle eigendom van een goed overgaat op iemand anders. Om te weten of jouw handeling onder de verplichting valt kijk je naar de datum van je akte bij de notaris. Een verkoop is een vanzelfsprekend voorbeeld, maar er vallen nog andere situaties onder de verplichting. Zo moet je vandaag ook een EPC voorzien:

  • Bij een schenking;
  • Bij een inbreng in een vennootschap;
  • Bij een inbreng in een huwelijksvermogen;
  • Bij een fusie of een splitsing;
  • Bij een onverdeelde overdracht: denk bijvoorbeeld aan een mede-eigenaar die zijn aandeel in een onroerend goed doorverkoopt aan een derde (iemand die geen aandeel heeft in de mede-eigendom).

Belangrijk in het kader van de Renovatieplicht

In Vlaanderen geldt sinds 1 januari 2023 de Renovatieplicht. Concreet houdt deze verplichting in dat nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen in Vlaanderen (dat zijn woongebouwen met een EPC-label E of F) hun aangekochte woning binnen de 5 jaar na aankoop grondig energetisch moeten renoveren tot minimum EPC-label D.

Om het EPC-label van je woning na te gaan, heb je een EPC nodig. Het EPC is dus een belangrijk instrument in het kader van de Renovatieplicht. Aangezien het EPC het meetinstrument is, kan het nuttig zijn om een EPC te voorzien in alle situaties die vallen onder de Renovatieverplichting. Zo heb je bij overdracht van een erfpacht of een opstal geen EPC nodig volgens de wet, terwijl de Renovatieverplichting ook hier zal spelen. Net daarom kan een EPC voorzien hier toch nuttig zijn.

Ben je van plan om binnenkort de overdracht te regelen van een woning? Vergeet dan niet een geldig EPC te voorzien. Heb je geen EPC of is je huidige EPC verouderd? Doe dan beroep op een energiedeskundige.

Bron: Fednot