Gratis consultatie van het Centraal Register van Testamenten vanaf 1 september 2011

30 augustus 2011

In het Centraal Register van Testamenten (kortweg CRT) worden alle gegevens van openbare, internationale en eigenhandige testamenten bijgehouden. Een notaris die een testament binnenkrijgt, laat dat registreren in het CRT. In deze databank worden de identiteit van de testamentmaker, de naam van de notaris en de datum opgenomen. De inhoud van het testament wordt niet opgenomen in de databank.

Uiteraard blijft de inhoud van het testament geheim zolang de erflater leeft. Men kan ook niet te weten komen of iemand al dan niet een testament gemaakt heeft.

Vanaf 1 september 2011 kost een inschrijving in het register 25 euro. Na een overlijden kan de databank geconsulteerd worden, mits voorlegging van een overlijdensakte. Vanaf 1 september kan dat kosteloos, terwijl u vroeger 17 euro moest betalen om een antwoord te krijgen.

Een testament kan steeds herroepen worden, er kunnen beschikkingen aan toegevoegd worden of er kan zelfs een geheel nieuw testament opgesteld worden.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat