Giften in geld moeten voortaan 40 euro bedragen in plaats van 30 euro om recht te geven op een fiscale aftrek

14 januari 2011

Sinds 1 januari 2011 moeten de giften in geld, gedaan aan een instelling die gemachtigd is fiscale attesten uit te reiken in het kader van aftrekbare giften, per kalenderjaar tenminste 40 euro bedragen om recht te geven op een fiscale aftrek.

De verhoging van het minimumbedrag is een gevolg van de indexering van het basisbedrag.

De schenkers die gebruik maken van stortingen via een doorlopende opdracht zorgen er best voor zij de nodige instructies aan hun financiële instelling geven zodat het totale bedrag van de in het kalenderjaar 2011 gedane stortingen het minimumbedrag van 40 euro bereikt indien zij in de toekomst nog van de fiscale aftrek gebruik wensen te maken.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat