pm

Officiële persmededeling

Familiebarometer: aantal zorgvolmachten spectaculair gestegen

30 oktober 2018

Steeds meer burgers zien het belang in van een zorgvolmacht. Alleen al tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden er 17.634 zorgvolmachten opgesteld. Dat is een derde meer dan in de eerste jaarhelft van 2017. Dat blijkt uit de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Sinds september 2014, toen het mogelijk werd een zorgvolmacht op te stellen,  lieten al bijna 80.000 burgers een zorgvolmacht registreren.
Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden er per maand gemiddeld 2.900 zorgvolmachten geregistreerd. In het eerste semester van 2017 lag het gemiddelde op 2.200 per maand. Dat blijkt uit cijfers die Fednot bijhoudt.

Steeds meer burgers grijpen de kans om één of meerdere personen aan te duiden om hun goederen te beheren voor het geval ze dat zelf niet meer kunnen door ziekte (dementie), een ongeval of een handicap.

Zo kunt u bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen machtigen om uw facturen te betalen, uw bankrekeningen te beheren, huurgelden en pensioenen te innen, een aandelenportefeuille te beheren of de belastingen te betalen. 

Maar u kunt ook verder gaan en aangeven onder welke omstandigheden en/of voorwaarden de aangeduide personen uw woning mogen verhuren of verkopen. Het is verder mogelijk om al op voorhand uw wensen uit te drukken over uw bedrijf.  U bepaalt zelf hoever de volmacht reikt.

Daarnaast kunt u een vertrouwenspersoon aanduiden die erop toeziet dat de aangeduide personen (de zogenaamde lasthebbers)  uw wensen respecteren.

Een zorgvolmacht biedt nog een belangrijk voordeel. U vermijdt dat het beheer van uw vermogen wordt overgelaten aan een bewindvoerder die door de vrederechter wordt aangeduid en die u helemaal niet kent.

Registratie noodzakelijk!
Om er zeker van te zijn dat uw wensen en instructies worden geëerbiedigd, moet u de zorgvolmacht laten registreren in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten, dat wordt beheerd door Fednot.

Registratie is noodzakelijk want anders zal de zorgvolmacht geen uitwerking hebben wanneer u door omstandigheden uw vermogen niet meer zelf kunt beheren.

Als u de zorgvolmacht laat opstellen door een notaris, mag u erop vertrouwen dat het document tot in de puntjes in orde is. Aan het opstellen van een zorgvolmacht gaat dan een diepgaand gesprek met de notaris vooraf zodat hij al uw wensen goed in kaart kan brengen en er daarover geen misverstanden ontstaan. De notaris zorgt er dan ook voor dat het document onmiddellijk wordt geregistreerd.
Registratie kost, inclusief btw, 18,15 euro en kan ook via de griffie van het vredegerecht.

Bron: Fednot