Extra jaar voor wie ingrijpend energetisch renoveert en zijn vorige woning nog niet heeft verkocht

27 oktober 2022

Wie een gezinswoning koopt, geniet onder bepaalde voorwaarden van het verlaagd belastingtarief van 3%. Dit aantrekkelijk tarief is enkel van toepassing voor zover de koper geen andere eigendom heeft. Kopers die hun woning pas verkopen na de aankoop van de nieuwe, kunnen ook van de 3% genieten voor zover ze zich verbinden om de woning binnen de twee jaar te verkopen. Dit tarief zou verlengd worden naar 3 jaar en retroactief inwerking treden voor aankopen vanaf 1 januari 2022. De nieuwe regeling is opgenomen in een ontwerp van decreet.

Wat betaal je aan verkooprecht bij de aankoop van een woning?

Wie een woning koopt in Vlaanderen kan onder verschillende tarieven vallen. Het standaardtarief dat geldt voor de aankoop van een onroerend goed bedraagt 12%. Wie een gezinswoning koopt, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van het verlaagd tarief van 3%. Ben je van plan om deze woning grondig energetisch te renoveren of je woning te slopen en herop te bouwen? Dan geniet je zelfs van een nog lager tarief van 1%.

Verhinderend bezit

Om te genieten van het tarief van 3% of 1% mag je als koper geen andere eigendom bezitten op het moment van de aankoop(akte). Concreter: koop je alleen, dan mag je op de datum van de notariële akte niet de volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Koop je met verschillende personen samen, dan mogen jullie op de datum van de notariële akte niet samen de volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. De voorwaarden worden per koper bekeken. Het is dus perfect mogelijk dat de ene partner geniet van het tarief van 3% voor de aankoop van zijn deel, terwijl de andere partner 12% betaalt op zijn deel.

Woning nog niet verkocht

Op het moment van de aankoop van een woning, is het best mogelijk dat je als koper je oude woning nog in eigendom hebt. Dit vormt niet noodzakelijk een probleem. Je komt toch in aanmerking voor het verlaagd verkooprecht als je in de notariële akte verklaart dat het niet de bedoeling is om dit goed te behouden. Je verbindt je er toe het goed volledig te verkopen binnen twee jaar na het verlijden van de notariële akte.

Sommige kopers hebben deze termijn nodig, vooral als ze overgaan tot ingrijpende energetische  renovatiewerken in hun nieuwe woning. Daarom wordt de termijn van twee jaar verlengd naar drie jaar voor wie ingrijpend energetisch renoveert. Twee jaar is te kort om zo’n bouwprojecten af te ronden, aldus Vlaams minister Diependaele.

Verlenging retroactief vanaf 1 januari 2022

De verlenging van de termijn zal hoogstwaarschijnlijk retroactief in werking treden vanaf 1 januari 2022. Retroactief betekent dat kopers die al een woning hadden gekocht in 2022 ook genieten van de verlenging. De verlenging zou gelden voor alle verkoopovereenkomsten die afgesloten zijn vanaf 1 januari 2022 én voor alle notariële akten vanaf 1 januari 2022 (die betrekking hebben op een onderhandse overeenkomst die vóór 1 januari 2022 werd afgesloten)

Wil je weten wat een “ingrijpende energetische renovatie” is en wat onder een “sloop en heropbouw” valt? Deze infofiche geeft je een handig overzicht. 

Bron: Fednot