Een woning kopen: in welk gewest betaal je de meeste belastingen?

9 september 2020

De registratie- of verkooprechten vormen een belangrijke hap uit je aankoopbudget. Deze belastingen zijn afhankelijk per gewest. Bovendien zijn de tarieven en regels de laatste jaren gewijzigd. Met als gevolg dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Wil je zelf de kosten berekenen in de drie gewesten? Dat kan via de rekenmodule van Notaris.be

Vlaanderen

Anno 2020 geldt in Vlaanderen het standaardtarief van 10% voor de aankoop van een onroerend goed. Daarmee is het Vlaams Gewest op dit ogenblik het gewest met het laagste registratietarief. Maar in veel gevallen genieten kopers van een nog lager tarief. Zo geniet je Vlaanderen van het gunsttarief van 6% voor de aankoop van een woning die je eigen en enige woning is. Het hoeft daarom niet je eerste woning te zijn. Er  gelden wel een aantal voorwaarden om te genieten van dit tarief.

In specifieke gevallen geniet je van een tarief dat nog wat lager is. Kopers die zich verbinden om hun woning ‘ingrijpend energetisch te renoveren’ worden beloond met een verlaagd registratietarief van 5%. Kopers die een beschermd monument kopen als investering (niet om zelf in te wonen) genieten ook van tarief van 5%. Willen de kopers van het monument wél een enige en eigen woning maken? Dan betalen ze maar 1% registratiebelasting. De uitgespaarde centjes (5%) moeten de kopers dan wel investeren in het beschermd monument volgens een goedgekeurd beheersplan.

Een andere situatie met een ander tarief: wie een woning koopt om ze vervolgens te verhuren aan een erkend sociaal verhuurkantoor geniet van een tarief van 7%.

Het vroegere “klein beschrijf” bestaat in Vlaanderen niet meer bij het berekenen van de verkooprechten. Wel genieten kopers van een rechtenvermindering (een korting dus) van 5.600 euro op de verschuldigde registratierechten als ze een woning aankopen als de verkoopwaarde niet hoger is dan 200.000 euro. In welbepaalde kernsteden en gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brussel wordt deze grens verhoogd naar 220.000 euro. Hebben de kopers ‘ingrijpend energetisch gerenoveerd’? Dan bedraagt deze korting 4.800 euro.

Bovendien kent het Vlaams Gewest een systeem van ‘meeneembaarheid’. In grote lijnen kan je dankzij de meeneembaarheid, bepaalde registratierechten (begrensd tot 12.500 euro) recupereren uit een eerdere aankoop als een aantal voorwaarden zijn vervuld.

Brussel

In Brussel tellen kopers 12,5% registratierechten neer voor de aankoop van een onroerend goed.

De fiscale eyecatcher voor het Brussels gewest is het zogenaamde ‘abattement’. Dat is vermindering van de heffingsgrondslag. Dankzij dit abattement, kunnen de kopers een bedrag van 175.000 euro  fictief in mindering brengen van de koopprijs. Opnieuw wel onder welbepaalde voorwaarden. Zo moet het gaan om een goed dat voor bewoning bestemd is (en dat kan ook een woning ‘op plan’ zijn). Bovendien geldt de gunstmaatregel voor kopers die geen andere woning bezitten. Belangrijke voorwaarde is ook dat de belastbare grondslag van de aangekochte woning de 500.000 euro niet mag overschrijden.

Voor de aankoop van een bouwgrond geldt dan weer de regel dat er een vermindering van de belastbare grondslag geldt van 87.000 euro (op voorwaarde dat de belastbare grondslag van de grond niet hoger is dan 250.000 euro).

Wallonië

Ook Wallonië hanteert een tarief van 12,5% bij de aankoop van een onroerend goed. Maar kopers genieten onder bepaalde voorwaarden van een tarief 6% voor een woning onder ‘klein beschrijf’ (‘habitation modeste’) en zelfs 5% als er sprake is van een ‘sociaal krediet’ op de eerste schijf van hun aankoop. Hoeveel deze eerste schijf bedraagt, hangt af van waar het goed gelegen is. In een zone van ‘pression immobilière’ bedraagt deze schijf 171.000,61 euro. Buiten de zone van ‘pression immobilière’ bedraagt de schijf waarop het verlaagd tarief wordt toegepast 163.125,56 euro.

Bij de verschillende tarieven genieten kopers die een woning aankopen in Wallonië onder bepaalde voorwaarden van een abattement van 20.000 euro, wat neerkomt op een belastingbesparing van 2.500 euro.

 

Je merkt het: er bestaan in de drie gewesten verschillende tarieven. Informeer je bij een aankoop altijd tijdig bij een notaris. Hoe vroeger je weet onder welk tarief je valt, hoe beter je de kosten verbonden aan je aankoop kan inschatten!

 

 

Bron: Fednot