Een testament opstellen: waarom toch best naar de notaris gaan

12 juni 2024

Ontdek onze handige infofiche

Veel mensen overwegen om een testament op te stellen in hun leven. Met een testament kan je immers afwijken van de wettelijke erfregels. Zo kan je een deel van je vermogen of bepaalde goederen nalaten aan iemand die niet van jou zou erven.

Een testament laten opstellen is een ingrijpende juridische handeling, die vaak grote financiële en soms zelfs emotionele gevolgen heeft voor de betrokken personen. Om discussies te vermijden, is het niet alleen belangrijk dat het document geldig is, maar ook uitvoerbaar. En het liefst nog zonder conflicten. 

Volgens Belgisch recht zijn eigenhandige (zelfgeschreven) testamenten even geldig als testamenten opgesteld door een notaris. Toch bieden notariële testamenten veel meer zekerheid dan eigenhandige. Los van de geldigheid, zijn testamenten opgesteld door de notaris zo goed als onaanvechtbaar. Dat kan cruciaal zijn voor testamenten die het voorwerp zouden kunnen zijn van discussies tussen nabestaanden.

Is zelf je testament schrijven dan altijd risicovol? Dat hangt af van je situatie. Soms is een testament opstellen een ‘tijdelijk’ vangnet. Denk maar aan een ongehuwd koppel dat samen een woning koopt en op een later tijdstip toch in een andere regeling zal voorzien. Eigenhandige testamenten bieden ook een oplossing als het ‘sneller’ moet gaan: je vertrekt op een lange reis en je wil ‘iets’ regelen voor het geval je iets overkomt bijvoorbeeld.

Hoe dan ook, ook in deze gevallen is het raadzaam om je testament binnen te brengen op een notariskantoor. De notaris zal het testament registreren zodat het zeker naar boven komt op het moment dat je er niet meer bent.

Wil je een overzicht van de voordelen van een notarieel testament? Deze infofiche geeft je een helder overzicht. Heb je nog extra vragen over het opstellen van een testament en de kostprijs van een notarieel testament? Laat je door een notariskantoor informeren.

Bron: Fednot