Een persoon onder voorlopig bewind plaatsen

30 april 2014

Video van de week

Wat is de procedure? En wat is de rol van de vrederechter?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.

Meer Notaristips: http://www.notaris.be/faqs
Meer video’s: http://www.notaris.be/videos 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat