Een horeca-, handelszaak, kantoor, praktijk… verkopen of verhuren in 2020?

23 september 2019

Denk aan het EPC!

Het energieprestatiecertificaat (EPC) wordt vanaf 2020 verplicht bij een verkoop of verhuur van een klein niet-residentieel gebouw. De nieuwe EPC’s voor niet-residentiële gebouwen zijn sterk gebaseerd op de EPC’s voor woningen.

Verplicht bij verkoop en verhuur

Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, ... verkoopt of verhuurt, moet vanaf 2020 over een geldig - aangepast - EPC beschikken. Daarnaast moeten, net zoals bij de EPC’s voor woningen, een aantal elementen vermeld staan in advertenties of bekendmakingen waarin het gebouw (of de eenheid van het gebouw) te koop of te huur wordt aangeboden.

Kleine niet-residentiële gebouwen
Niet residentiële gebouwen zijn gebouwen waarin niet wordt gewoond. Denk maar aan kleine winkels, kantoren, praktijken van vrije beroepers, horecazaken… het is de feitelijke toestand dat doorslaggevend is. Een appartement dat gebruikt wordt als een boekhoudkantoor mag je dus beschouwen als een niet-residentieel gebouw. Op https://www.energiesparen.be/epc-toepassingsgebied-vanaf-2020 kan je een aantal uitzonderingen terugvinden.

Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen is bedoeld om meer duiding te geven over de energieprestatie voor gebouwen die een sterke link vertonen met woningen. Winkels die deel uitmaken van een groter geheel zoals een winkelcentrum vallen hier niet onder. Concreet is een gebouw een klein, niet-residentieel gebouw als:

  • De bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw(deel) niet groter is dan 500m²;

  • De bruikbare vloeroppervlakte van het volledige gebouw (waarvan het gebouwdeel deel van uitmaakt) niet groter is dan 1000m².

Zo kan een EPC ‘kleine niet-residentiële gebouwen’ nodig zijn bij de verhuur van een handelspand van 90m² in een winkelstraat. Maar indien het handelspand zich in een winkelcentrum bevindt, is zo’n EPC niet nodig indien het winkelcentrum niet meer dan 1000m² bedraagt.  

Zijn er in het gebouw zowel residentiële als niet-residentiële eenheden? Dan wordt er gekeken naar de gezamenlijke bruikbare vloeroppervlakte van de aaneengesloten niet-residentiële gebouwdelen. De energiedeskundige zal je hiermee kunnen helpen.

Energiedeskundige type A
Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen kan u laten opmaken vanaf 2020. Deze EPC's worden opgemaakt door een energiedeskundige type A. Op www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/energiedeskundigen_type_A_1.pdf kan je de lijst raadplegen van alle energiedeskundigen type A.

Opgelet: voor grote niet-residentiële gebouwen zal een ander EPC gelden. Dit is nog in ontwikkeling.

Bron: Fednot