BTW-PLICHT NOTARISSEN

4 januari 2012

In haar budgetakkoord heeft de regering voorzien om de 1.435 Belgische notarissen vanaf 2012 aan btw te onderwerpen. Op die manier sluit België aan bij de andere Europese landen. Ons land was immers een van de weinige Europese landen waar de juridische beroepen niet aan btw waren onderworpen.

Sinds 1 januari 2012 zijn de notariële erelonen, alsook een deel van de opzoekingskosten verbonden aan notariële akten en/of diensten, dus onderworpen aan 21% btw.

Toch zijn bepaalde kosten niet onderworpen aan btw :
- De registratierechten (die het grootste deel van de kosten vormen en die door de notaris worden doorgestort aan de fiscus)
- De inschrijvings- en transcriptiekosten van hypotheken en handlichtingen (zowel het hypotheekrecht, de honoraria van de hypotheekbewaarder als de kosten gelieerd aan deze hypothecaire operatie).
- Het rolrecht

De btw wordt toepasbaar op het moment dat de akte verleden wordt.
De akten die in 2012 worden verleden en waarop in 2011 een voorschot werd betaald, zijn dus aan btw onderworpen.

De website notaris.be bevat een rekenmodule met een overzicht van de aktekosten die komen kijken bij een verkoop van een vastgoed uit de hand. Deze berekeningen zijn ten indicatieve titel en zijn gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Een update is kortelings voorzien.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat