Binnenkort een akte bij de notaris? Informeer je naar een mogelijke videoconferentie!

17 maart 2020

Nu het coronavirus steeds meer impact heeft op ons openbare leven, zetten ook notariskantoren alle zeilen bij om hun diensten te waarborgen. Meer dan de helft van de notariskantoren beschikt over een videoconferentiesysteem waarmee ze notariële akten op afstand verlijden. Zo hoef je je als cliënt niet ver te verplaatsen naar het notariskantoor van de tegenpartij en wordt het fysiek contact tot een minimum herleid. Teken je binnenkort een akte? Informeer je bij het kantoor naar deze mogelijkheid.

‘Live’ vanuit je notariskantoor
Eenmaal alle partijen akkoord zijn om de akte op afstand te verlijden, volstaat het dat iedere partij bij zijn notaris ter plaatse gaat. Zo vermijd je verre verplaatsingen en onnodig fysiek contact met andere partijen.

Eenmaal de videoconferentie wordt gestart, kan je de partijen, notarissen én de inhoud van de akte zien op een groot scherm. Het voorlezen van de akte en de toelichting van de notaris kan je ‘live’ volgen. Net zoals bij een fysieke vergadering kan je vragen stellen of opmerkingen formuleren. Alle betrokken notarissen, zowel de notaris die de originele akte zal bewaren, als de notaris van de andere partij, woont de volledige videoconferentie bij. Zij zijn doorlopend beschikbaar om de partijen bij te staan. Tekstaanpassingen worden meteen ‘live’ aangebracht.

Ondertekenen via een volmacht
De ondertekening van de akte gebeurt wel nog op papier. Daarom moet de partij die niet ter plaatse is, een volmacht geven aan iemand die aanwezig is op het kantoor waar de akte zal getekend worden. Een volmacht geven, betekent dat je een andere persoon machtigt om in jouw naam en voor jouw rekening bepaalde juridische handelingen te verrichten.

Ook hier kunnen verplaatsingen vermeden worden, door een volmacht te geven aan een medewerker van de notaris die de akte bewaart.

Veilig systeem
Je akte op afstand verlijden via videoconferentie is een veilige optie. Dankzij een beveiligd elektronisch netwerk zijn de notariskantoren met elkaar verbonden. Met dat performant netwerk kunnen notariskantoren data met elkaar en met de overheid delen, maar het maakt ook vertrouwelijke videoconferenties mogelijk.

De akte per videoconferentie is niet alleen oplossing voor koopakten, maar ook voor de oprichting van een vennootschap, de afwikkeling van een nalatenschap…

Nog niet alle kantoren beschikken vandaag over dit systeem. Informeer je daarom op voorhand bij je notaris naar deze mogelijkheid.

Bron: Fednot