Altijd 3% registratiebelasting bij het kopen van een gezinswoning?

16 augustus 2023

In Vlaanderen gelden verschillende registratietarieven. Wie een gezinswoning koopt, heeft - onder bepaalde voorwaarden - recht op het verlaagd registratietarief van 3%. Voor de aankoop van ander vastgoed geldt het standaardtarief van 12%.

Let op de voorwaarden voor de registratiebelasting!

familie registratierechten woning kopen

Wie bijvoorbeeld een enige en eigen woning, geniet onder bepaalde voorwaarden van het tarief van 3%. Met andere woorden: niet iedereen die een woning koopt heeft zomaar recht op het laag tarief van 3%. We overlopen de voorwaarden:

  1. Je moet een natuurlijke persoon zijn. Dat betekent dat je bijvoorbeeld niet mag aankopen via vennootschap.
  2. Je verwerft de gehele woning in volle eigendom via een volledige of gedeeltelijke aankoop. Dat betekent dat enkel het vruchtgebruik of de blote eigendom verwerven van een woning niet voldoende is. Wel mag je de woning ook gedeeltelijk via een schenking hebben verkregen. Het verlaagd verkooprecht van 3% kan dan enkel gelden voor het deel dat je effectief aankocht.
  3. Het mag niet gaan over een woning in opbouw.
  4. Je hebt geen ander onroerend goed in eigendom: je mag op de datum van de notariële akte niet de volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Maar wat als je je nieuwe woning had gekocht voor de verkoop van je oude woning? Dan ben je eigenlijk eigenaar van twee woningen. Dit vormt geen probleem als je je in de akte verbindt om je oude woning binnen de twee jaar na de ondertekening van de akte te verkopen.

Als je aan al deze voorwaarden voldoet, zal de notaris in de akte vermelden dat je voldoet aan de voorwaarden en de toepassing vragen van het verlaagde tarief.

Wil je visueel overzicht van de voorwaarden? Bekijk onze infofiche!  

 

Bron: Fednot