6% btw voor de afbraak en heropbouw: hoe zit het vandaag?

14 juli 2022

Oorspronkelijk konden 31 steden en gemeenten gebruik maken van het verlaagd tarief van 6% btw bij het afbreken en heropbouwen van een woning. Door de coronacrisis werd deze fiscaal gunstige maatregel uitgebreid naar het hele Belgisch grondgebied. En goed nieuws: de tijdelijke maatregel werd onlangs verlengd tot en met 31 december 2023.Voor wie?

Het verlaagde tarief van 6% btw is bedoeld voor wie een woning afbreekt en heropbouwt. Het heeft betrekking op drie verschillende situaties:

  • de afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer natuurlijk persoon die zelf de nieuwe woning zal bewonen
  • de afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer rechtspersoon of natuurlijke persoon die de nieuwe woning zal verhuren in het kader van het sociaal beleid gedurende minstens 15 jaar;
  • de levering van een woning na afbraak en heropbouw door een leverancier die rechtspersoon is of natuurlijke persoon die de woning zal verkopen.
  • Hetzij aan een natuurlijk persoon die de nieuwe woning zelf zal bewonen (in dit geval gelden de sociale criteria inzake oppervlakte, eigen woning, enige woning en domicilie)
  • Hetzij aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de nieuwe woning zal verhuren in het kader van het sociaal beleid gedurende minstens 15 jaar

Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen dus in aanmerking. Opgelet, er moet sprake zijn van een ‘volle’ eigenaar. Een blote eigenaar kan niet van de maatregel genieten.

Bijkomend: 6% voor bepaalde energetische installaties

Naast een verlenging van 6% maatregel, geldt ook een btw-verlaging naar 6% voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers wanneer het een woning betreft van minder dan tien jaar oud. Zo wordt de hoge kostprijs van energetische renovatie gedrukt. Deze maatregel is tijdelijk van toepassing van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023.

Bron: Fednot