Wie erft van jou als je geen partner of kinderen hebt?

16 maart 2020

Erven associëren de meeste mensen met iets dat tussen ouders en hun kinderen gebeurt. Maar velen hebben geen partner of kinderen. Wettelijk gezien komen dan vaak broers en zussen in aanmerking om te erven. Maar wat als ook die overleden zijn? En wat als je je erfenis liever naar iemand anders laat gaan?

Geen partner, geen kinderen
Bij mensen zonder kinderen en partners komen de broers en zussen vaak in aanmerking om te erven. Ons erfrecht werkt immers aan de hand van orden en graden. Een bepaalde ‘erfvolgorde’ zeg maar. Als een broer of zus zelf overleden is, dan erven zijn of haar eigen kinderen dat deel van de erfenis. Ze komen als het ware in de plaats van hun overleden ouder. Dat noemt men heel toepasselijk het principe van de ‘plaatsvervulling’.

Zelf kiezen
Dat je tijdens je leven opgebouwd vermogen naar je broer, zus of andere verdere familieleden gaat, strookt misschien niet met je wensen. Vooral als je maar een beperkt contact onderhoudt met sommige van deze familieleden. Omgekeerd heb je met de jaren misschien een goede band opgebouwd met een welbepaald neefje of nichtje…

Geen rekening houden met een reserve
Langstlevende gehuwde partners en kinderen zijn ‘reservataire erfgenamen’. Dat betekent dat ze recht hebben op een minimaal erfdeel. Heb je geen huwelijkspartner of kinderen, dan hoef je geen rekening te houden met dat voorbehouden deel. Je mag zoveel schenken of nalaten aan wie je wil.

Testament of schenken?
Met een testament laat je iets na. Een testament heeft met andere woorden uitwerking na je overlijden. De erfgenamen die erven via een testament betalen erfbelasting. Een testament kan je steeds wijzigen of herroepen.

Met een schenking draag je een stukje vermogen over tijdens je leven. Je kan aan een schenking bepaalde voorwaarden of lasten koppelen. Op een schenking betaalt een begunstigde schenkbelasting. De schenkbelasting valt lager uit dan de erfbelasting, maar een schenking is wel onherroepelijk.

De notaris zal je helpen bij de keuze om een testament op te stellen of te schenken. Of het ene beter is dan het andere, hangt volledig af van de omstandigheden. Advies vragen is daarom geen overbodige luxe!

Bron: Fednot