Wetswijziging begunstigde van een levensverzekering

13 maart 2014

Vanaf 5 maart 2014 wordt het opletten geblazen voor mensen met een levensverzekering met kapitaal bij overlijden. Via een “begunstigingsclausule” hebt u de mogelijkheid om de begunstigde van uw verzekering te kiezen. Vaak gebruiken mensen standaard termen zoals “de nalatenschap” of “wettige erfgenamen”. Maakt het enig verschil uit?

Ja! In de vroegere regeling was de levensverzekering een overeenkomst waarin bijvoorbeeld de wettelijke erfgenamen konden worden begunstigd. Onder wettige erfgenamen vallen uw kinderen, de langstlevende echtgenoot/wettelijke samenwonende partner, bij gebreke daarvan de broers/zussen en de ouders, bij gebreke daarvan de ooms/tantes, neven/nichten... Deze regeling werkt met een systeem van evenredige verdeling. Er wordt geen rekening gehouden met testamentaire erfgenamen.

Indien u echter in de begunstigingsclausule “de nalatenschap” vermeldde dan werden de regels van het erfrecht gevolgd. Dit betekent concreet dat de levensverzekering in de hele nalatenschap kwam, met voorrang voor de testamentaire begunstigde indien er een testament opgesteld was.

Vanaf 5 maart 2014 komt het kapitaal van de levensverzekering automatisch in de nalatenschap terecht, ook bij de vermelding van “wettige erfgenamen” als begunstigde. Indien u werkelijk en exclusief het kapitaal voor uw wettige erfgenamen wilt houden moet u dit expliciet vermelden bv. onder de vorm: “wettelijke erfgenamen van de verzekeringsnemer zoals van toepassing vóór de wet van 13 januari 2012”. U moet dus extra voorzichtig zijn bij de aanwijzing in de begunstigingsclausule. Door het nieuw systeem wordt er immers rekening gehouden met de testamentaire erfgenaam, tenzij de verzekerde duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij dit niet wenst.
LET OP: de wettelijke samenwonende heeft een beperkt erfrecht (enkel vruchtgebruik op de woning en huisraad) en zal dus niet tot de begunstigde van een levensverzekering behoren. In dit geval is een testament opstellen aangewezen.

Opgelet: voor de contracten afgesloten vanaf 5 maart 2012 was deze regeling reeds van toepassing.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat