Als gehuwd koppel in het buitenland wonen: maakt dat een verschil uit?

11 maart 2019

Met je partner verhuizen naar het buitenland. Voor sommigen een wilde droom, voor anderen de realiteit. Dat het nu voor professionele doeleinden is of voor de extra hoeveelheid zon per jaar, de Belgen vinden vlug de weg naar andere oorden. Wat elk zou krijgen ingeval van een echtscheiding of een overlijden is misschien het allerlaatste waar deze avontuurlijke koppels aan zouden denken, maar toch kunnen ze maar beter stil staan bij de gevolgen van hun verhuis. De nieuwe Europese Huwelijksvermogen-verordening verandert de spelregels voor huwelijkspartners die vanaf 29 januari 2019 getrouwd zijn. 

Huwen op maat
Delen we onze inkomsten of juist niet? Wil je uw eigen aangekochte woning in een ‘gemeenschappelijk vermogen’ steken of juist niet? Wat krijgt ieder bij een echtscheiding? Is mijn partner beschermd als ik professionele schulden maak? We staan er niet bij stil wanneer we in het huwelijksbootje stappen, maar de antwoorden op deze vragen hebben grote gevolgen voor ons vermogen en dat van onze huwelijkspartner.

Naar Belgisch recht valt iedereen onder ‘een’ huwelijksvermogensstelsel. Een huwelijksvermogensstelsel is als het ware een cluster regels die de samenstelling van de vermogens tijdens een huwelijk en hun behandeling wanneer dat huwelijk beëindigd wordt, bepalen. Koppels die geen huwelijkscontract hebben gesloten vallen onder het wettelijk gemeenschapsstelsel. Ze behouden daarbij elk hun eigen vermogen, maar genieten ook van een ‘gemeenschap’ waar bv. hun inkomsten onder vallen. Sommige koppels willen dan weer alles afgescheiden houden en kiezen via een huwelijkscontract voor een stelsel van scheiding van goederen. Elk stelsel kan je via een huwelijkscontract nog wat verfijnen. Voor welk huwelijksstelsel je kiest hangt volledig af van je wensen en je toekomstplannen. Daarbij hou je best in het achterhoofd dat de regels waarvoor je kiest van toepassing zijn gedurende je huwelijk, maar vooral voelbaar zijn wanneer er sprake is van een echtscheiding of een overlijden.

Twee gehuwde Belgen in het buitenland
Het stilstaan bij deze regels is niet enkel belangrijk voor Belgische koppels die in België wonen, maar ook voor de Belgische koppels die in het buitenland vertoeven. Je zou kunnen denken dat je als Belgisch koppel onder de Belgische huwelijksregels valt, maar dat is niet zomaar waar. Evenmin speelt de vraag of het huwelijk in België zelf is voltrokken. Wat is dan wel van belang voor koppels die gehuwd zijn vanaf 29 januari 2019? De eerste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten, kort na het sluiten van het huwelijk.

Keuze mogelijk
In sommige gevallen komt het land waar het koppel na het huwelijk verblijft dus niet overeen met het land van de nationaliteit van de huwelijkspartners. In zo’n gevallen doen de kersverse tortelduifjes er goed aan om na te denken over wat ze precies willen regelen rond hun vermogen en hun erfrechten ten opzichte van elkaar. Koppels die toch hun ‘eigen’ recht willen behouden kunnen hun toepasselijk recht kiezen. Twee opties zijn hierbij mogelijk: ofwel het recht van het land waarvan één van de echtgenoten (of beide) de nationaliteit heeft, ofwel het recht van het land waar één van de (of beide) echtgenoten de gewone verblijfplaats heeft op het moment van de keuze. Een koppel dat dus zelf wil kiezen welk recht op hun huwelijksvermogen speelt zal dus een huwelijkscontract moeten opstellen waarin zij een rechtskeuze formuleren. Binnen dit gekozen recht kunnen de echtgenoten dan hun huwelijksvermogensstelsel organiseren.

Thomas en Sara, beide van Belgische nationaliteit, zijn een tweetal jaar geleden naar Londen verhuisd. Thomas is aangeworven door een groot advocatenkantoor naast Londen en Sara heeft ondertussen ook haar plaats gevonden bij een Londens marketingbedrijf. Engeland is hun nieuwe thuis en ze zijn van plan om hier hun leven uit te bouwen.

Binnen een zestal maanden plant het koppel een trip terug naar België. Ze zijn immers van plan om te trouwen, en dat doen ze het liefst met hun familie in België. Welke regels zullen dan gelden op het huwelijksvermogen van Thomas en Sara? Antwoord: het Engels recht, want na hun huwelijk zal het koppel verder in Londen blijven wonen. Daarom gaat het koppel tijdens hun trip naar België naar de notaris. Ze willen de Belgische regels van toepassing laten op hun huwelijksvermogen. Ze willen hun inkomsten delen met elkaar en werken met een gemeenschappelijk vermogen, naast hun eigen vermogen. Ze weten echter dat het Engels huwelijksvermogensrecht niet voorziet in een ‘gemeenschap’ voor echtgenoten. Door het allemaal vast te leggen bij de notaris krijgen Thomas en Sara de nodige gemoedsrust. Ze weten dat het Belgisch recht van toepassing zal indien ze ooit zouden scheiden of indien één van hen zou overlijden.

Het Belgisch huwelijksvermogensrecht is niet altijd van toepassing op Belgische koppels die in het buitenland wonen of zullen wonen. In principe zal het land waar het koppel na hun huwelijk verblijft, de regels bepalen. Deze buitenlandse regels kunnen in sommige gevallen tegen de wensen van de partners ingaan. Gelukkig kunnen koppels kiezen om ‘hun’ recht toe te passen, maar hiervoor moeten ze wel een bezoekje brengen bij de notaris om een rechtskeuze te formuleren.

Wist je trouwens dat ‘internationale’ koppels dezelfde denkoefening kunnen maken voor hun erfrecht? Meer informatie hierover vind je hier

Bron: Fednot