• het beheer van de centrale registers van het notariaat (bv. register van huwelijksovereenkomsten, register van testamenten, register van lastgevingsovereenkomsten, registeren van verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon);

  • het beheer van een van het notariaat om statistieken op te stellen en de notarissen de mogelijkheid te bieden de waarde te schatten van de gebouwen en gronden in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden.

 

Contact

Voor alle vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door een notariële instelling (bv. een opzoeking van uw gegevens in het rijksregister) of voor elke algemene juridische vraag omtrent privacybescherming in het notariaat, kunt u terecht op volgend e-mailadres: info@privanot.be

Opgelet: wij beantwoorden geen vragen die niet privacygerelateerd zijn.