Renoveren of Benoveren?

23 januari 2017

Dat België met een verouderd woningpark kampt, weten we al langer. Een sterke verhoging van de renovatiegraad is in de komende jaren noodzakelijk. Een verbetering van de energieprestatie van het Vlaamse woningenbestand is daar onlosmakelijk mee verbonden. Daarom heeft het Vlaamse Energieagentschap met een dertigtal organisaties, waaronder het notariaat, het “Renovatiepact” onderschreven.

Wat is het Renovatiepact?  
Het renovatiepact is een coherent actieplan dat moet leiden tot een verhoogde renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium en de energieprestatie ervan moet optimaliseren. Verschillende belanghebbende organisaties in de vastgoed- en bouwsector hebben dit ambitieus engagement, opgestart door het Energieagentschap, onderschreven. Natuurlijk zijn deze mooie woorden niets waard zonder concrete daden. Het Renovatiepact is daarom op de eerste plaats een actieve samenwerking tussen het Agentschap en de verschillende actoren van deze sectoren. Deze actieve coöperatie kan gebeuren in het kader van verschillende werkgroepen, die samenkomen om tal van vragen, knelpunten en ideeën voor de toekomst van de Vlaamse Woningen te bespreken.

Actie
De renovatiegraad verhogen van onze oude woningen om uiteindelijk te komen tot een volledig energiezuinig woningpark tegen 2050 is de finale doelstelling van het Renovatiepact. Dit mag (echter) niet zomaar bij een idee blijven. De doelstelling van het Renovatiepact kan enkel maar verwezenlijkt worden nadat alle aspecten en toekomstige instrumenten om het renovatiegedrag van mensen te bestuderen onder de loep worden genomen. Elke groep deskundigen (elke “werf”) kreeg daarom de kans om zich over heel specifieke aspecten van het energiezuinig renoveren te buigen. Waar gaan we naartoe op lange termijn? Hoe zal de toekomstige woningpas er uit zien? Zullen energieprestatiecertificaten nog verder uitgebreid worden? Hoe werken onze buurlanden aan energiezuinig wonen? Hebben eigenaars van panden nood aan (een) specifiek renovatieadvies? Is er nood aan een aangepaste woningfiscaliteit? … Dit zijn maar een paar van de vragen die de werkgroepen hebben onderzoeken.

“Benoveren”
Dat renoveren veel voordelen biedt op tal van vlakken, daar zijn we het al lang over eens. In de toekomst zal renoveren echter onvoldoende zijn. Het “renoveren” zal plaats maken voor “benoveren”, het “beter” renoveren of met andere woorden: het energiezuinig renoveren. We kunnen er immers niet om heen: energiezuinigheid wordt in de toekomst cruciaal voor de vastgoedmarkt. Energiezuinig renoveren zal zorgen voor een gezonder binnen (en buiten)klimaat, minder onderhoud aan woningen, een financiële meerwaarde voor onze woningen, en uiteraard … een lagere energiefactuur.

Het is de bedoeling dat alle woningen In Vlaanderen, zowel de huizen als appartementen, tegen 2050 volledig energiezuinig worden. Dit kan enkel en alleen als niet alleen de overheid en het middenveld, maar ook de eigenaars van woningen, de “energiezuinige reflex” maken. Het “Renovatiepact”, als samenwerking tussen diverse actoren van de energie-, bouw- en vastgoedwereld, geeft alvast het startschot.

Kiest u ervoor om uw woning te renoveren? Ga dan meteen voor “benoveren”. Laat je adviseren door energie- en bouwdeskundigen zodat je woning stap voor stap energiezuinig gerenoveerd wordt. Niet alleen het milieu zal je op lange termijn dankbaar zijn, maar ook je portemonnee…  

Meer informatie kan je alvast terugvinden op http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/benoveren-beter-renoveren

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat