Renolution: nieuwe renovatiestrategie in Brussel

12 maart 2024

Het gemiddeld energieverbruik van de woningen tot 1/3de beperken en tegen 2050 energieneutraliteit bereiken voor de gebouwen van de tertiaire sector. Dat is de ambitieuze doelstelling van RENOLUTION, de renovatiestrategie van het Brusselse Gewest. Het ontwerp van ordonnantie die deze strategie implementeert werd op 23 februari 2024 aangenomen. 

Een samenwerking tussen de publieke en private sector

De Brusselse gebouwen scoren niet goed op vlak van energiezuinigheid. Veel gebouwen dateren van voor de jaren zestig en zijn helemaal niet aangepast aan de huidige energienoden. Ze zijn zelfs verantwoordelijk voor meer dan de helft van de directe broeikasgasemissies in het Gewest.

Om Brussel tegemoet te laten komen aan de klimaatdoelstellingen en het comfort van de Brusselaars op termijn te vergroten, werd de renovatiestrategie voor de Brusselse gebouwen al goedgekeurd in 2019. “Alliantie Renolution” werd als gevolg hiervan opgericht in 2021. Het verenigt een honderdtal publieke en private verenigingsorganisaties die betrokken zijn bij de renovatiestrategie van de Brusselse gebouwen. Via overleg en co-creatie staan zij voor de belangrijke taak om na te denken over oplossingen om de doelstellingen van de nieuwe strategie ‘RENOLUTION’ te bereiken

Doelstellingen van RENOLUTION

RENOLUTION is een ambitieuze strategie. Het wil volgende doelstellingen behalen:

  • Het energieverbruik van de woningen beperken: woningen moeten tegen 2050 een gemiddeld energieprestatielabel C+ (EPB) van de woningen bereiken, of een gemiddeld verbruik van 100 kWh/m²/jaar.
  • De kantoor- en dienstengebouwen inspanningen laten leveren om tegen 2050 energieneutraal te zijn. Scholen, kinderdagverblijven, sportcentra en kantoren moeten tegen 2040 energieneutraal zijn.
  • Renovatie circulair benaderen: aandacht hebben voor het behoud van wat bestaat, opwaardering, hergebruik en kwaliteit van technieken en materialen.

Hoe?

De maatregelen en plannen van RENOLUTION moeten nog concreet uitgewerkt worden, maar basislijnen liggen wel vast. RENOLUTION voorziet in de toekomst:

  • Een EPB-certificaat voor alle eigenaren: momenteel is een EPB-certificaat enkel verplicht bij de verkoop en verhuur. RENOLUTION het gebruik van het EPB-certificaat veralgemenen.
  • Een brede waaier aan technische en financiële ondersteuning: en gecentraliseerd informatiepunt, persoonlijke begeleiding, vereenvoudigde administratieve formaliteiten, RENOLUTION-premies, leningen tegen een lage rente, aangepaste onroerende voorheffing…
  • Ondersteuningsmaatregelen voor mede-eigendommen: dak, gevel en andere gemeenschappelijke delen worden aan een specifieke analyse onderworpen. De eigenaarsvereniging zal in de toekomst verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze werken.
  • Extra steun voor kwetsbare personen om energiearmoede te bestrijden.

Meer informatie? Neem een kijkje op de renolution.brussels voor meer informatie.

Bron: Fednot