pm

Officiële persmededeling

Notarisbarometer 2de trimester 2014

9 juli 2014

De "Notarisbarometer" van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed. In het 2de trimester 2014 waren er opvallend veel vastgoedtransacties. Vooral in april en juni was het druk op de markt, met respectievelijk +4% en +4,6% meer transacties dan in april en juni 2013.

In het afgelopen trimester bleef de gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land vrij stabiel. In het 1ste trimester bedroeg de gemiddelde prijs 231.900 euro, in het 2de trimester ging het om 234.042 euro, wat neerkomt op een stijging van +0,9%.
Na de lichte terugval in het 1ste trimester 2014 (-1,5%) daalde de gemiddelde prijs van een Belgisch appartement ook in het 2de trimester, nl. met -1,3%: van 203.240 euro naar 200.533 euro.

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt. 

Veel vastgoedtransacties
De vastgoedindex, die het aantal vastgoedtransacties in ons land in kaart brengt, klokt in het 2de trimester 2014 af op 105,3. In het 1ste trimester van dit jaar ging het om een index van 105,0.
In vergelijking met het 2de trimester 2013 zien we een stijging van +1,8% wat het aantal vastgoedtransacties betreft.
Vooral in april en juni 2014 waren er heel wat transacties, met stijgingen van respectievelijk +4% en +4,6% in vergelijking met dezelfde maanden in 2013. In mei 2014 was er sprake van een daling met -3,3% t.o.v. mei 2013.
In de eerste zes maanden van 2014 steeg de vastgoedactiviteit met +2,6% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2013. 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat