Nieuw voorkeurrecht voor Brusselse huurders

13 oktober 2023

Het Brussels parlement heeft op 19 september de ordonnantie goedgekeurd die de huurders een voorkeurrecht geeft bij de verkoop van de woning die ze betrekken. De regel wordt op 1 januari 2024 van kracht. Wat betekent dit voor jou in de praktijk?

Huidige situatie

Brussel voorkooprecht voorkeurrecht

Momenteel is een Brusselse verhuurder wettelijk verplicht om zijn huurder op de hoogte te brengen van zijn voornemen om zijn gehuurde eigendom te verkopen. Deze wettelijke verplichting is beperkt tot de traditionele onderhandse verkoop, niet de openbare verkoop. Zodra de huurder op de hoogte is gebracht van het voornemen om te verkopen, heeft hij dus de mogelijkheid om deel te nemen aan de verkoop door een bod uit te brengen. Hij moet dan wel concurreren met andere potentiële kopers.

Vanaf 1 januari 2024: nieuw voorkeurrecht in Brussel

Met de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen huurders een soort ‘voorrangsrecht’. Vanaf volgend jaar zal  een eigenaar die een goed verhuurt in Brussel, verplicht zijn om de huurder die het pand betrekt de kans te geven om het goed te kopen. Op deze manier krijgt de huurder de kans om als eerste het goed aan te kopen waar hij of zij al verblijft.

En in de praktijk?

Praktisch gezien is het proces eenvoudig.

  • Wanneer een Brusselse verhuurder een huurwoning te koop aanbiedt, moet hij de huurder hiervan op de hoogte brengen via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
  • De huurder heeft dan 30 dagen de tijd om de verkoop te aanvaarden.
  • Als de huurder weigert of niet binnen 30 dagen reageert, wordt de woning op de normale manier te koop aangeboden.
  • Als de woning vervolgens aan een andere koper wordt aangeboden voor een lagere prijs of tegen gunstigere voorwaarden, moet de huurder hiervan op de hoogte worden gesteld. Hij heeft dan nog 7 dagen om zijn voorkeurrecht uit te oefenen.

Voorwaarden en uitzondering

Er gelden een aantal voorwaarden om te genieten van dit voorkeurrecht.

  1. De eigendom moet een hoofdverblijfplaats zijn (met een huurovereenkomst voor deze hoofdverblijfplaats) en de huurder moet er gedomicilieerd zijn.
  2. Kortlopende huurovereenkomsten zijn uitgesloten. Er is zijn ook verschillende andere gevallen van uitsluiting, zoals verkoop tussen leden van dezelfde familie. Het voorkeurrecht kan wel van toepassing zijn bij onderhuur, studentenhuurovereenkomsten en gedeelde huurovereenkomsten, op voorwaarde dat de huurder er gedomicilieerd is en het gehuurde goed als hoofdverblijf heeft gebruikt.
  3. Ten slotte heeft niet alleen de huurder het recht om dit recht uit te oefenen, maar ook de personen die met hem samenwonen, zoals zijn echtgenoot, samenwonende, kinderen of kinderen van zijn partner.

Deze nieuwe maatregel is alleen van toepassing op verkopen die op of na 1 januari 2024 worden gesloten, en niet op verkopen die op die datum al aan de gang zijn.

Bron: Fednot