Nieuw in Kopen, huren & lenen

13 april 2015

Het EPC? wat is dat?

Het EPC (energieprestatiecertificaat) geeft de energiescore van een woning weer. Een kleurenbalk toont aan hoe energiezuinig een woning is. Wijst het pijltje op de groene zone, dan betekent dit dat je te maken hebt met een energiezuinige woning. Wijst het pijltje eerder op de rode zone, dan heb je te maken met een energieverslindende woning. Iedere eigenaar moet bij de verkoop of de verhuur van woning een EPC kunnen voorleggen. 
Bij oudere woningen is er mogelijk geen EPC aanwezig. Vroeger was het voorleggen van een EPC immers niet verplicht. Als eigenaar moet je over een EPC beschikken wanneer je een onroerend goed te koop of te huur wilt aanbieden. Je moet dit certificaat immers aan de koper kunnen voorleggen indien hij er om verzoekt. Bovendien zal je bij de opmaak van de verkoopovereenkomst moeten vermelden of er al dan niet een geldig certificaat bestaat en of het ter kennis werd gebracht van de koper. Last but not least, de notaris zal bij de authentieke akte moeten nagaan of de koper goed op de hoogte is van het bestaan en de inhoud van een dergelijk certificaat. Bij afwezigheid van een EPC zal de notaris dit moeten melden aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Daaruit volgt dat je als verkoper stappen moet ondernemen om te zorgen dat je een EPC kunt voorleggen op het moment van de koop. Hou er rekening mee dat je zonder EPC jouw woning niet te koop of te huur kunt aanbieden via commerciële advertenties. Commerciële advertenties zijn bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, folders, advertenties op radio of tv, websites en mailings, etalages bij makelaars, informatiebeurzen… De advertentie moet verplicht het kengetal vermelden. Dit is een indicator voor het jaarlijks energieverbruik per vierkante meter verbruikbare oppervlakte (uitgedrukt in kWh/m²). Het is dat kengetal dat weergegeven wordt in de kleurenbalk. De eigenaar moet dit kengetal zelf vermelden in de advertentie indien hij alleen zijn huis verkoopt of te huur zet. Doet hij beroep op een notaris of een vastgoedmakelaar, dan moeten zij het kengetal vermelden. Daarnaast moet het adres of het certificaatnummer vermeldt worden (voor de gevallen dat de verkoper het adres nog niet wil prijsgeven in de advertentie).

Voor kleine zoekertjes, kleine affiches met “te koop” of “te huur” die enkel verwijzen naar de notaris of vastgoedmakelaar en nieuwbouwwoningen geldt deze verplichting niet.

Een afwezige, ongeldige of vervallen EPC betekent niet dat de woning niet verhuurt of verkocht kan worden. Weet wel dat er voor het ontbreken van een geldig EPC administratieve boetes (van 500 tot 5000 euro) opgelegd kunnen worden. Hou er rekening mee dat een EPC tien jaar geldig is. Bovendien zal het VEA jou vragen om schriftelijke argumenten op te stellen. Het VEA kan steekproefsgewijs controleren of kan een controle uitoefenen naar aanleiding van een klacht.

Het nagaan van de aanwezigheid van een geldig EPC is voor het VEA geen moeilijke zaak. Weet dat een opgesteld EPC door de energiedeskundige doorgestuurd wordt naar de energieprestatiedatabank. Vanaf dat moment krijgt het EPC een vaste datum. Op deze manier kan het VEA eenvoudigweg nagaan of een EPC aanwezig was op een controledag. Conclusie: ook wanneer een woning niet meer actief te huur of te koop wordt gesteld, maar reeds verhuurd is zonder EPC, blijft het aan te raden zich in orde te stellen. Indien het VEA op de hoogte wordt gebracht van een huurcontract zonder EPC (bijvoorbeeld ten gevolge van een klacht), kan ze immers nog steeds een controle doen en een boete opleggen!

Meer informatie kan je terugvinden op http://www.energiesparen.be/epcparticulier.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat