Nieuw in Kopen & Huren

13 januari 2015

De Vlaamse Energielening gaat van start

De Vlaamse Regering heeft alsmaar meer aandacht voor energiezuinig wonen. Denk maar aan de dakisolatienorm die vanaf 2015 in werking treedt… Maar om de energie-efficiëntie van een woning te verhogen, moeten er kosten gemaakt worden, en dit kan een serieuze financiële last zijn. Het investeren in energiezuinig bouwen is niet voor iedereen vanzelfsprekend…
Om tegemoet te komen aan deze situaties, is de Vlaamse Energielening op 5 januari 2015 van start gegaan. Nieuw is deze maatregel niet: vóór 2015 bestonden de zogenaamde federale FRGE-leningen al. Deze zijn nu geregionaliseerd en omgedoopt in de Vlaamse Energieleningen.
 
De bedoeling van de Vlaamse Regering is een duwtje in de rug te geven aan mensen bij de uitvoering van bepaalde werken. Deze zijn:
- de isolatie van dak, vloer en muur;
- de plaatsing van hoogrendementsglas of vervanging van ramen;
- de vervanging van een oude verwarmingsketel door een condensatieketel of warmtepomp;
- de plaatsing van een zonneboiler;
- de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen;
- de plaatsing van een geothermische warmtepomp;
- de plaatsing van thermostatische kranen;
- de plaatsing van een kamerthermostaat met programmeermogelijkheden;
- het onderhoud van een verwarmingsketel;
- de uitvoering van een energie-audit.

Er kan maximaal 10.000 euro geleend worden, en dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. In principe bedraagt de interest 2 %, maar voor kwetsbare doelgroepen bedraagt deze 0%. Hiermee worden de mensen bedoeld die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, mensen met een laag inkomen, personen die in een schuldbemiddeling zitten, personen die geholpen worden door het OCMW en eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor aan mensen uit deze doelgroep. Met uitzondering van deze laatste categorie, kunnen deze mensen ook rekenen op gratis advies en steun bij het bepalen van de werken, de keuze van de aannemer, de aanvraag van prijsoffertes, of nog de aanvraag van bepaalde premies en subsidies waarvoor ze in aanmerking komen. Kortom, niet enkel financieren staat centraal, maar ook een correcte begeleiding.
Deze lening vraagt u niet bij de bank, maar bij een lokale entiteit van uw gemeente. Opgelet, iedere gemeente bepaalt zelf zijn regels. Zo kan een gemeente bepalen dat bepaalde personen met een te hoog inkomen of bepaalde werken niet in aanmerking komen. Zich voldoende informeren is dus de boodschap.

Bent u van plan om energiezuinig te wonen en wilt u wat financiële ademruimte dankzij een dergelijke lening? Bekijk dan via www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/reg/lokale_entiteiten.pdf of uw gemeente energieleningen toekent.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat