Ligt je huis in een overstromingsgevoelig gebied?

24 november 2023

De hevige regen van de voorbije weken houdt een groot deel van het land waakzaam voor overstromingen. Ook voor huizenjagers is de vraag naar de overstromingsgevoeligheid van een onroerend goed belangrijk. De koper moet hierover geïnformeerd worden om beter beschermd te worden.  In overstromingsgevoelige gebieden is het risico op wateroverlast immers hoger. Daardoor gelden er vaak specifieke bouwverplichtingen of -beperkingen. De notaris speelt een belangrijke rol bij het geven van deze informatie.

Watertoets

Wie een onroerend goed (zoals een woning, weiland, een kantoor…) koopt of voor meer dan negen jaar huurt, moet informatie krijgen over de overstromingsgevoeligheid van een bepaald perceel. Op die manier is de koper of huurder op de hoogte van het overstromingsrisico en kan hij beter rekening houden met de overstromingskans en de eventuele bouwbeperkingen die daaruit voortvloeien.

Vanwaar komt het risico?

Om je te informeren zal de notaris in de aankoopakte de overstromingsgevoeligheid vermelden. De informatieplicht werd met de jaren verfijnd. Zo is de overstromingsgevoeligheid sinds 2023 gekoppeld aan een score. Een P-score voor de overstromingsgevoeligheid van het perceel, een G-score voor de overstromingsgevoeligheid van de gebouwen die op het perceel staan.

Beide scores krijgen een waarde van A tot D:

  • A= geen overstroming gemodelleerd
  • B= kleine kans op overstromingen onder de klimaatverandering 2050
  • C= kleine kans op overstromingen onder het huidige klimaat
  • D= middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat

De koper zal ook steeds een overstromingsrapport krijgen. In dit rapport is duidelijk terug te vinden welke delen van een perceel of gebouw het grootste risico lopen. In het rapport is ook terug te vinden uit welke overstromingsbron het risico komt:

  • Kustoverstroming;
  • overstroming vanuit waterlopen (fluviaal);
  • of overstroming door intense neerslag (pluviaal).

Kan een score herzien worden?

Wanneer je werken uitvoerde, die de woning beter bestand maken tegen overstromingen, kan je een overstromingsattest laten opmaken. In dit overstromingsattest zal een deskundige nakijken of een aanpassing van de P-score en G-score mogelijk is.

Enig nadeel: zo’n overstromingsattest is maar één jaar geldig. Die geldigheidsduur maakt het evenwel ideaal om bij een verkoop kandidaat-kopers te overtuigen van de overstromingsbestendigheid van het goed.

kaarten met de gebieden die overstromingsgevoelig zijn vanuit de zee, de grotere rivieren en door afstromend water zijn te raadplegen via www.waterinfo.be/informatieplicht.

Bron: Fednot