KENT U DE GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN?

28 augustus 2012

De verzekering Gewaarborgd Wonen zorgt ervoor dat u uw hypothecaire lening kan blijven afbetalen, ook al verliest u uw baan of bent u tijdelijk arbeidsongeschikt. De Vlaamse overheid betaalt de premie. Deze verzekering is dus volledig gratis!

Uw hypotheek blijven aflossen, ook al wordt u werkloos of arbeidsongeschikt? Dat kan met de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen .

Iedereen die een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een huis kan er gebruik van maken. U moet aan een aantal toelatingsvoorwaarden voldoen: u moet o.a. een bepaald minimumbedrag lenen, uw eerste kapitaalsopname mag niet langer dan een jaar geleden gebeurd zijn, u moet al minstens een jaar ononderbroken hebben gewerkt, etc. Voor veruit de meeste bouwers of kopers is dit een bijzonder interessante dienst die zeer de moeite waard is.

Wie deze verzekering afsluit, is tien jaar beschermd tegen inkomensverlies, te rekenen vanaf de aanvraagdatum. Wie arbeidsongeschikt is, kan gedurende maximaal 36 maanden een tegemoetkoming van de verzekeraar ontvangen. In geval van werkloosheid is dit twee keer gedurende maximaal 18 maanden.

Het bedrag dat u krijgt, is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode waarin u gebruik maakt van de verzekering. Het is in ieder geval beperkt tot maximaal 500 € of 600 € per maand. De tegemoetkoming in het inkomensverlies wordt rechtstreeks aan uw bank gestort.

Wilt u meer informatie over deze verzekering? Die vindt u in de brochure die u kunt downloaden op de website www.verzekeringgewaarborgdwonen.be. Daar vindt u ook een lijst met veel gestelde vragen en de aanvraagbundel.
Hebt u nog vragen? U kunt steeds telefonisch contact opnemen met het agentschap Wonen-Vlaanderen op het nummer 02 553 82 98 of via mail wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat